Koor


Het Interkerkelijk Koor “ Nieuwpoort-Langerak” ook wel het I.K.K. genoemd, werd opgericht op 3 december 1964.

Het is een gemengd koor van ruim 110 leden.

De leden komen niet alleen uit Nieuwpoort en Langerak, maar ook uit vele omliggende plaatsen. Ook zijn bijna alle leden aangesloten bij verschillende kerken, vandaar het woord “ Interkerkelijk”  

Het repertoire varieert van het eenvoudig geestelijk lied tot wat grotere werken en oratoria. Het koor zingt niet alleen in Nieuwpoort,en omgeving maar verleent ook medewerking aan radio, cd of tv opnames.
 Het koor heeft een aantal buitenlandse reizen gemaakt naar o.a. Amerika, Hongarije, Israël en Duitsland.

De dirgenten waren:
Jan van den Driest (1964-1997)
André van Vliet (1997-2008)
Wim de Penning (2008-2011)

 

Vanaf januari 2011 is Peter Burger onze  dirigent.
Onder zijn enthousiaste leiding brengt hij ons in aanraking met prachtige muziek.
Te denken valt aan de twee Doelen concerten met de gezamenlijke koren van Peter.
“Alfa en Omega, Van Schepping tot Herschepping.” van Johan Bredewout (2013)
“Oratorium Jozef “ van Marco den Toom (2016).
 


Korte Agenda


zaterdag 9 oktober - ?

zaterdag 18 december - ?


Volledige agendaRepetities


  Tot nader order vinden de wekelijkse repetities uitsluitend online plaats.
5 april geen repetities i.v.m. Pasen
24 mei geen repetities i.v.m. Pinksteren
28 juni t/m 23 augustus vakantie
30 augustus weer zingen