Donateurs


FINANCIELE ONDERSTEUNING

 

BEDRIJVEN

 

Wij hebben een voorstel voor bedrijven die ons koor financieel willen ondersteunen.

 

Als tegenprestatie bieden wij u de gelegenheid een link naar de website van uw bedrijf op onze website te plaatsen. Wij vragen hiervoor een minimale sponsorbijdrage van € 50,00 per jaar.

Dit bedrag is inclusief 1 gratis toegangskaart per jaar voor een concert.

 

Ook willen wij de naam van uw bedrijf en de website vermelden in het programmaboekje van onze concerten.

 

Mocht u besluiten om op dit voorstel in te gaan, verzoeken wij u vriendelijk om de sponsorovereenkomst in te vullen.

 

Uiteraard zijn wij ook blij met een eenmalige gift.

 

(NL70 RABO 0334 5548 02 t.n.v. Interkerkelijk Koor)

 

 

PARTICULIEREN

 

Als u als particulier ons koor jaarlijks financieel wilt ondersteunen, dan kunt u het incassoformulier invullen.

 

Beide formulieren kunnen opgestuurd worden naar:

 

Mevr. A.J. van Buren

penningmeester                                              

Hoogstraat 63                                                 

2965 AK  Nieuwpoort                                      

0184-602276                                                   

adrievanburen@gmail.com

 

Sponsorcontract

Donateurs incassoformulier

 

           

...


Korte Agenda


zaterdag 9 oktober - ?

zaterdag 18 december - ?


Volledige agendaRepetities


  Tot nader order vinden de wekelijkse repetities uitsluitend online plaats.
5 april geen repetities i.v.m. Pasen
24 mei geen repetities i.v.m. Pinksteren
28 juni t/m 23 augustus vakantie
30 augustus weer zingen