Privacyverklaring


Dit is een privacyverklaring van het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij getroffen hebben om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Contact gegevens:

 • Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak
 • http://www.ikknieuwpoort-langerak.nl/
 • secretariaat@ikknieuwpoort-langerak.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het IKK verwerkt uw gegevens doordat u lid, sponsor of donateur bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens worden door ons gebruikt:

 • Naam en roepnaam
 • Adres en postcode 
 • Telefoonnummer      
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer/ naam rekeninghouder
 • Stemsoort
 • Lengte
 • Foto voor het smoelenboek
 • Foto’s van kooractiviteiten, concerten 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het IKK gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:
 • Het innen van de contributie
 • Het innen van financiële bijdragen van sponsors en donateurs
 • Het versturen van mededelingen en/of uitnodigingen voor concerten
 • U te kunnen bellen, mailen i.v.m. activiteiten, mededelingen van het koor
 • Het IKKaatje (de nieuwsbrief)
 • Kooropstelling voor een concert
 • Promotie IKK activiteiten 

 

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering
 • Nota’s: bewaartermijn 7 jaar (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen)
 • Foto’s: onbepaalde tijd of tot verzoek verwijdering
 • Periode van het sponsor- of donateurschap 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het IKK verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor een activiteit van het koor.

 

Beveiliging:

 • Alle personen (bestuur, vrijwilligers, websitebeheerders) die namens het IKK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor moeten tekenen
 • Wij vragen u geen gegevens van mede koorleden door te geven aan derden
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen indien nodig

 

Klachten:

Als IKK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of dit melden bij secretariaat@ikknieuwpoort-langerak.nl .

Mocht u moeite hebben met geplaatste foto’s dan kunt u dit op dezelfde manier doorgeven.

             

Tot slot:

Wij vragen u schriftelijk toestemming te geven voor het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens en het publiceren van foto’s.

 

Download in PDF

 

 

 Korte Agenda


maandag 26 augustus -

maandag 9 september - Langerak

zaterdag 30 november - Nieuwpoort

Volledige agenda