zangavond Ede 04-03-2020


Concert Ede 4 maart 2020

 

Op uitnodiging van het Chr. Regiokoor Fiducia mogen we nog een keer het prachtige oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” uitvoeren maar nu in de Oude kerk van Ede.

Op deze mooie, zonnige  woensdagmiddag vertrokken de 2 bussen om kwart voor 4 richting Ede, waar we zonder file net over vijven aankwamen. Even het grote plein oversteken, via de winkelstraat richting de kerk lopen en daar moest ergens de ingang zijn van de kerk?  Nadat we met z’n allen een rondje om de kerk hadden gelopen was daar toch ineens een deurtje open aan de zijkant van de kerk.

Nadat iedereen -135 koorleden- z’n plekje had ingenomen (bedankt kooropstellers!) konden we aan de ruimte wennen met de generale repetitie. Wat een super kerk om hier te zingen. Het zingen gaat hier heel gemakkelijk en de klank komt goed tot zijn recht. 

 

Klokslag 8 uur begonnen we met het concert in een goed gevulde kerk met luisteraars. De opening en sluiting werd gedaan door de voorzitter van Fiducia dhr. Coen van Klinken. Hij noemde ons zelfs IKK- koorvrienden, en dat is zeker op zijn plaats want we hebben al vele keren samen gezongen.

We openden de avond met het zingen van een aantal bekende nummers zoals The Majesty, Ik zal er zijn , It is well with my soul en Welkom thuis en Psalm 98:1 en 4 werd als samenzang gezongen.

 

Bekende en goede musici begeleiden ons op orgel, piano, trompet en fluit: André van Vliet, Jan Lenselink, Arjan en Edith Post en Erica Vogel. De algehele leiding was in handen van onze dirigent Peter Burger. Hij is ook de dirigent van Fiducia.

 

Het oratorium van Johan Bredewout kenmerkt zicht door het contrast van het oude en nieuwe Jeruzalem. “Amen kom, Heer Jezus kom” is het antwoord dat we verlangend in geloof mogen belijden.

We kunnen terug zien op een gezegende avond waarin we zelf en de luisteraar bemoedigd werden door muziek en zang.

 

 

 


Kerstconcert 14-12-2019


IKK Kerstconcert op zaterdag 14-12-2019.

 

Hagel en een stormachtige wind waaiden op deze zaterdag over de polders van de Alblasserwaard. Maar dat was gelukkig zaterdagavond niet te merken: veel luisteraars vonden hun weg naar de Bethelkerk in Waal. Ze kregen ruim 1,5 uur prachtige, warme klanken van 100  IKK koorleden, het mannen IKK en 2 IKK-solisten Robert Molenaar en Jan van Harten en een 3-tal musici nl. André van Vliet op een ingehuurd orgel, Hugo van der Meij op de piano en Dorette Lagendijk op de fluit.

 

Bij de opening stond Heleen een moment stil bij het onverwachte overlijden van een koorlid dat 53 jaar lid is geweest van het IKK. We mochten de boodschap brengen met het eerste lied ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’.

Heleen had hierna een korte overdenking over het thema: “Mijn hart, uw kribbe”. Wat kan ik Hem geven? Alleen mijn hart!! Van uit het hart zongen we als koor de volgende liederen: Op een nacht bij Bethlehem, Gloria Intrada, Licht en Leven, Eeuwen geleden, Mijn hart uw kribbe, Son of Mary, Nog altijd wordt verteld, Jacob’s Ladder, en God gaf ons Zijn Zoon. Het mannen IKK zong het bekende Stille nacht en Eer zij God in onze dagen met Jan als solist. Robert zong bij een aantal nrs van het hele koor en What can I give Him.

Fijn dat we als IKK koor en ieder met zijn talenten aan dit mooie concert hebben bijgedragen.

Natuurlijk kan dit niet zonder dirigent en we zijn Peter dankbaar dat hij ook dit concert de liederen in een mooie lijn heeft neergezet, zodat wij samen met Peter de luisteraars de rijke boodschap van Kerst mochten meegeven.

We danken Inge voor het maken van de beamerpresentatie en Peter en Corné voor de techniek.

 

‘Laat het elke dag weer kerstfeest zijn, in vreugde en in smart’ is een stukje tekst van een lied wat we deze avond zongen, maar wat op deze zaterdag voor vele koorleden werkelijkheid was: vreugde en smart.

In vreugde: want verschillende koorleden vierden een jubileum.

In smart: deze week was er het plotseling overlijden van een trouw koorlid. Dan komt het kerstconcert voor ons als koor in een ander daglicht te staan.

We nemen de woorden die we deze avond gezongen hebben als troostrijke en blijde boodschap mee in ons hart en in ons leven.

“O louter mij Heer, maak mij rein, en laat mijn hart de kribbe zijn, waar U een plaats in hebt gekregen.”Bekijk de beamerpresentatie

 


Najaarsconcert 11-10-2019 in Gorinchem


KK concert “Het Nieuw Jeruzalem” op vrijdag 11-10 2019

 

In de grote kerk van Gorinchem was heIt deurtje aan de Zustersteeg al vroeg open op deze vrijdag, maar door de vele files onderweg en ook in de stad Gorinchem waren de meeste koorleden te laat voor de repetitie.

Naast de eigen ruim 100 koorleden was er ook een gastkoor uitgenodigd en wel het Chr. Regio koor Fiducia uit Ede. Zij waren met ong. 55 leden aanwezig. Voor ons is dit geen onbekend koor want ook dit koor heeft Peter Burger als dirigent. Fijn om samen dit concert te geven in Gorinchem. Hier was ruim plaats voor 160 koorleden; allemaal in het zwart gekleed en de dames een rode roos en de heren een rode stropdas.  Het was bij de repetitie even aan elkaar wennen maar ook aan de akoestiek van deze kerk..en die was wel heel anders dan in Nieuwpoort. Het kostte voor iedereen veel energie om te zingen, en daarbij kwam er ook nog bij dat het een lang concert was met veel staan…

Na het inzingen even een pauze met koffie en klokslag 20.00 uur stonden we er helemaal klaar voor met een mooi gevulde kerk van luisteraars. En niet alleen wij, ook de bekende musici is altijd een feest om naar te luisteren met hun prachtige begeleiding. Deze avond waren aanwezig: André van Vliet op het orgel, Johan Bredewout op de piano en Arjan en Edith Post met hun verschillende trompetten en Elsemarieke den Hartogh op de fluit. Onze voorzitter Louiza opende de avond met een welkom en gebed. De beide koren zongen eerst bekende liederen zoals: The Majesty, Ik zal er zijn en It is well with my soul en welkom Thuis . Louiza gaf een inleiding op het oratorium : Het Nieuw Jeruzalem gecomponeerd door Johan Bredewout gaat over het verlangen van de gelovigen, die vertrouwend op Gods woord, uitzien naar het nieuw Jeruzalem.

In 16 delen zongen we van het aards Jeruzalem naar de dag van het oordeel tot het nieuw Jeruzalem welke uit de hemel zal neerdalen.

De bijbelteksten werden door ds. Henco Lopers met de juiste intentie voorgelezen.

En een concert kan niet zonder een dirigent. Dank Peter voor dit mooie oratorium wat we o.l.v. jouw mochten leren zingen.

Om 22.00 uur werd dit concert door Louiza afgesloten met een gedicht van Sela  en zongen we het prachtige slotlied: Wat een vreugde zal dat wezen, straks  vereend te zijn met Hem, in de stad met paar’len poorten, in het nieuw Jeruzalem.

Met dank aan Marian de Baat - Janny Huisman en Coen Klinken voor de foto's

 

 

 

 


ZOMER ZANGAVOND 2019


IKK ZOMERZANGAVOND 22-6 2019

 

Wat een mooie zomerse dag was het op deze zaterdag.

We waren al vroeg in de avond in de hervormde kerk van Nieuwpoort voor de generale repetitie.

Het inzingen kon nog met blote armen en zonder jasje…maar voor het concert kleden we ons zoals afgesproken in het zwart en dit keer met een rode roos en rode stropdas.

Om 20.00 uur opende Louiza van den Berg onze nieuwe voorzitter de avond met gebed, nadat we het lied “ Ik ben die Ik ben” van Sela hadden gezongen.

Ik ben en Ik zal er altijd zijn, de JHWH mag elke dag je houvast in het leven zijn.

De vele luisteraars konden genieten van nummers van het IKK zoals I Believe, Psalm 122, Redeemer of mij heart, Ik zocht mijn Heer, It is well with my soul.

We werden deze avond voor het eerst begeleid door voor ons onbekende musici: Hugo van der Meij en Hendrik van Veen. Zij speelden afwisselend op het orgel, synthesizers en op de piano.

Ze lieten ons heel mooie muziek horen zoals The Rose, My heart will go on, Halleluja van Leonard Cohen, Windmills of your heart van Louis van Dijk. En plotseling kwam daar ook nog een accordeon tevoorschijn waar Hendrik een meezing lied op speelde.

Natuurlijk mag ook onze dirigent Peter Burger een compliment ontvangen.

Het was fijn om samen met hem te zingen.

Robert Molenaar onze koorsolist nam weer enkele solo stukjes voor zijn rekening. Dank je Robert, we genieten van je prachtige stem.

Zowel Peter als de musici vertelden tussendoor waar de liederen ontstaan zijn en wat hun betekenis is.

De avond werd afgesloten door Heleen Sikma met een gedicht en dankwoorden. We mochten een rijke boodschap met en voor elkaar zingen.

 

Ga met God en Hij zal met u zijn ook in de weken dat we elkaar als koor niet ontmoeten. Hij is u nabij op al uw wegen, met zijn troost en met zijn zegen. Ga met God:  tijdens uw vakantie of als u thuis blijft.

De beamer presentatie was gemaakt door Inge en werd gepresenteerd door dochter Eline.


 

Bekijk hier de beamer presentatie

 


Doelen concert Passie Pasen 13-04-2019


Doelenconcert 13-4 2019

 

Voor de derde keer geeft dirigent Peter Burger met zijn koren Adoramus uit Hazerswoude, Immanuel uit Katwijk en Fiducia uit Ede en Adonai uit Waddinxveen en wij als IKK-ers een concert in de Doelen. De eerste keer was het thema: Schepping en Herschepping (2013), de tweede keer was het thema: Jozef (2016) en nu was ons thema: “De weg weer vrij”. Liederen rond Passie en Pasen.

We hebben vanaf januari gerepeteerd met vooral liederen gecomponeerd door Andre van Vliet uit het oratorium ”Tot leven geroepen.”

 

Zaterdag morgen stonden de bussen 9 uur klaar om met 110 IKK-ers te vertrekken naar Rotterdam. Het was koud en naast zonneschijn hadden we deze dag ook hagel en sneeuw. Maar binnen in de Doelen was daar weinig van te merken. Na een kop koffie komt altijd de grote klus: opstellen in de goede rij en bij de juiste deuropening. Dank aan de kooropstellers om 420 koorleden ieder zijn plekje te geven.

De repetitie ging vrij vlot , we wisten waar knelpuntjes zaten, en alle aantekeningen die Peter tijdens de repetities had gezegd hadden we toch opgeschreven??? Dus was het een kwestie muziek even nakijken en verder de ogen op de dirigent gericht. En met SPANNING…

 

Tijdens de lunch stroomde de Doelen vol met bezoekers: ruim 1100.

Altijd weer een mooi gezicht om voor zoveel mensen van 4 tot ruim 90 jaar de boodschap van Gods genade te mogen doorgeven.

 

Om 14.00 uur opende Jacco van Delden, spreker namens Kerk in Actie, de middag met een prachtige oproep: laat de muziek door u oren naar uw  hart stromen. Hij sprak de verbindende tekstentussen de liederen zodat de lijn van vernedering naar verhoging hoorbaar was door tekst en lied.

 

Prachtige liederen volgden elkaar op o.a In de bovenzaal, Ga maar naar Gethsemané, In die hof die donkere hof, De hand die eens mijn leven vormde, Sta stil bij het kruis en luister.

Na de pauze waarin we elkaar konden ontmoeten zongen we vooral liederen van de breuk die hersteld is door Gods Zoon. De weg is weer vrij, God roept u! Hij is sterker dan de dood…

 

Het mannen ensemble Cantare uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet heeft meegewerkt aan ons programma: o.a Verberg mij nu en het lied Een woord een hoop een Heer waren prachtige liederen van geloof en vertrouwen in Hem en eenheid in Hem

 

Met alle koren zongen we het finale lied Ik zocht mijn Heer …Waar eens zijn grafsteen heeft gestaan, daar kondigt hij het LEVEN aan.

 

We werden begeleid door fantastische musici: strijkers groep van Laura van der Stoep en verder waren het voor ons bekende musici: André van Vliet, Jan Lenselink, Mark Wester, Elsemarieke den Hartogh en Diana Abspoel en Arjan en Edith Post.

 

Deze middag konden we 115 donateurs overhandigen aan Kerk in Actie.

 

We kunnen terug zien op een bijzonder en indrukwekkend concert.
 

boodschap van lijden en sterven naar opstanding en leven mochten we doorgeven aan de luisteraar. Ja wij danken U voor deze genade o Heer!


 

 

 

 


Woord en Daad zangavond Alblasserdam 18-01-2019


Woord en Daad zangavond, IKK en The Martin Mans Formation.

Alblasserdam 18 januari 2019

 

Een grote en een kleine bus stonden om 17.00 uur voor ons klaar bij de Spar in Nieuwpoort. Na een korte rit werden we afgezet bij de Grote kerk in Alblasserdam. Het was binnen behaaglijk warm zodat de jassen uit konden. Cees gaf ons allemaal een plekje zodat we al snel aan het inzingen konden beginnen. Dit verliep zoals gebruikelijk niet vanzelf. Nog een inzetje, nog een inzetje, goed kijken, opletten allemaal, enz. enz. Maar het kwam allemaal goed. Iedereen stond weer op scherp voor we aan de koffie gingen in de kelder van de kerk. We zongen deze avond samen met The Martin Mans Formation. Zij openden de avond met het lied: Vol van Uw licht. Heleen opende de avond met het lezen van Psalm 84 en ging ons voor in gebed. Als samenzang zongen we psalm 138 het eerste vers.

Als eerste blokje zong het IKK de liederen: a)The Majesty, b)Psalm 84, c)Psalm 122. Na een instrumentaal intermezzo zong The Martin Mans Formation: a)I’Il wish I had given Him more, b)Denk aan mij, c)We are marching, d)Als het leven soms pijn doet, e)I’m feeling fine. Tijdens de samenzang van Psalm 93 werd er gecollecteerd voor noodhulp aan Indonesië. Het IKK zong in het tweede blokje: a)“k Blijf Hem prijzen in mijn lied, b)Al wat adem heeft, c)I believe. Waarna we weer konden genieten van een muzikale onderbreking van piano en orgel. Daarna was het weer de beurt van The Martin Mans Formation. Zij zongen: a)Halleluja, b)Kind van mij, c)Stil, mijn ziel, wees stil, d)Verberg mij nu, e)God and God alone, f)The rhythem of live. Na de samenzang van Gezang 280:1en2 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen) sloot Heleen de avond af met een gedicht en zongen we als afsluiting gezamenlijk het prachtige lied In His love. We kunnen terug kijken op een mooie zangavond (ondanks dat er “maar” ongeveer 60/70 toeschouwers waren) met muzikale begeleiding van Jan Rozendaal op het orgel en Hugo van der Meij op de piano. 

De collecte voor Woord en Daad bracht het mooie bedrag van €535,00 op.


Volkskerstzang 18-12-2018 te Groot-Ammers


VOLKSKERSTZANG 2018 IN GROOT-AMMERS

Op dinsdag 18 december werd voor de 19de keer de Volkskerstzang in Groot-Ammers georganiseerd. Medewerking werd verleend door koren uit Streefkerk en Nieuwpoort-Langerak.

Volkskerstzang is veel samenzang en luisteren naar de verschillende koren.
Uit Streefkerk gaf eerst het kinderkoor een optreden met een aantal kerstliederen . De oudste kinderen kwamen als herders vertellend binnen, de jongste kinderen kwamen zingend -met het lied er is een kindeke geboren op aard- binnen. Nu bleven het jeugd en projectkoor uit Streefkerk en de gemengde koren over. Waarvan wij het IKK met bijna 100 leden ruim vertegenwoordigd waren. Deze koren zongen afwisselend bekende en iets minder bekende kerstliederen. Ook was er schriftlezing en een gedicht. De algehele leiding nam Peter Burger voor zijn rekening. Vincent van Dam bespeelde de piano en Christian Boogaard het orgel.
De kerk was goed gevuld en we kunnen terugzien op een echte volkskerstzangavond.


Kerstconcert 15 december 2018 Grote kerk te Leerdam


IKK KERSTCONCERT LEERDAM 15-12-2018.

Een Kerstconcert in Leerdam, iets verder weg van onze thuishaven Nieuwpoort.
Voor ons koor was dit de eerste keer dat we in deze Grote Kerk een kerstconcert hebben gegeven. Een mooie kerk om te zingen en ruime opstelling voor de musici en er was plaats genoeg voor de luisteraars. Ook in deze kerk was goed kijken naar de dirigent heel belangrijk...

Deze zaterdag was het bitterkoud, met een harde wind en dat was te voelen in de kerk. Gelukkig konden we bij de repetitie nog heerlijk onze warme sjaals omslagdoeken en kleedjes gebruiken...

Onze tweede voorzitter Heleen opende om 20.00 de avond met de woorden: Kom ga mee in het verhaal van muziek en tekst.
Het thema van deze avond was: “Een groot en machtig Wonder”. De geboorte van Jezus is een oneindig groot wonder, want Gods profetie is vervuld.

Met 96 koorleden hebben we over dit wonder gezongen met o.a delen uit Een Nieuw Begin van Johan Bredewout en het oratorium : A great and mighty Wonder van Tom Fettke. Wij zongen dit hele oratorium in het Nederlands.

De algehele leiding was weer in handen van Peter Burger die ook de hele lijn van deze avond had samengesteld. Het wonder van de geboorte begon heel klein , maar mag uitlopen op een lofzang op die Koning, want Hij kwam in de wereld om ons te verlossen van de zonde en de schuld. Ook de bijbel ging open en de teksten tussen de liederen werden gelezen door Pieter van den Berg.

Robert Molenaar onze koorsolist maakt ons iedere keer weer stil met zijn prachtige stem. Vooral bij het lied: ‘Mary did you know’ was het ademloos stil.
We hadden ook prachtige musici om ons te begeleiden: Che Vanno met 4 strijkers, Lianne Laurens op de fluit en Kees de Bruin achter de vleugel en Hendrik van Veen bespeelde het orgel.

Deel 6 uit het oratorium van Tom Fettke zei het volgende: Zijn Handen hier nog zo heel klein, ze zullen straks vol zegen zijn, vol van Gods genade. Want ik lag verloren, maar Hij werd geboren, en Hij vervulde die oude wens. Om te betalen wilde Hij dalen. Dank voor Uw liefde grote God.
Heleen eindigde met de woorden: Nu God met ons is, zullen wij eeuwig met Hem zijn. Ga dan met Hem. Zo mogen en kunnen we Kerst vieren.
We droegen deze avond onze zwarte koorkleding met rode corsage en de heren voor het eerst hun bijpassende rode stropdas.


IJsselmonde zingt


IJSSELMONDE ZINGT

 

De Pelgrimskerk in Ijsselmonde/Rotterdam verzorgt al jaren 4 keer per jaar een zangavond. Het concept is heel eenvoudig: koorzang en samenzang van ruim een uur in de verhouding 1 op 1. Dus een koorlied en daarna weer een samenzanglied.

Voor de koorzang was het IKK voor de eerste keer uitgenodigd. Maar ze organiseerden dit al voor de 96stekeer! 

Fijn dat we op deze manier aan een zangavond mochten meewerken.

Peter Overduin nam de samenzang voor zijn rekening en Peter Burger was de dirigent van ons koor. Peter Overduin vertelde wel een heel bijzonder verhaal over hoe hij als 20jarige registrant was bij Frans van Tilburg. Frans is een lange tijd vaste organist van het IKK geweest. Mooi om zo de lijnen in het leven te zien lopen. 

Kees de Bruin bespeelde het orgel, en liet het orgel van alle kanten horen. De orgelsolo: Kroon Hem met gouden kroon. We waren verrast van de mooie orgelklanken in dit lied.

De 76 koorleden die meezongen lieten aan de luisteraar bekende en nieuwe liederen horen.

Bekende liederen waren o.a The majesty, Psalm 84, Psalm 150, Psalm 42/43 en In His Love. Nieuwe liederen die wijzelf nog weinig op een concert gezongen hebben waren: Dienen en Psalm 122. Robert Molenaar onze koorsolist vertolkte op intense wijze het lied I believe, te samen met het koor.

We mogen terugzien op een fijne avond met ong. 60 trouwe luisteraars.

En zoals Heleen verwoordde op de terugweg in de bus: God is onze eer en lofprijzing waard. Dat hebben we zeker mogen doen op deze avond.


Koorreis naar de Garden of England


Ruim 130 zangers ( waarvan 30 IKK-ers ) namen deel aan de koorreis naar Engeland

die Peter Burger georganiseerd had voor zijn gezamelijke koren.

 

We hebben gezongen in Dover, Cranbrook, Mainstone, London en de St. Mary,s church in Rye.

Daarnaast konden we genieten van de prachtige omgeving in het ZW van Engeland

en natuurlijk van de gezelligheid onderling.

Voor een korte impressie bekijk fotoalbum.


Zomerconcert 2018


IKK- ZOMERCONCERT 23-6-2018.

 

Bij een  zomerconcert is  het altijd afwachten of het echt zomerse temperaturen zijn, en jawel het was deze zaterdag mooi weer, maar niet te warm om te zingen. Met 79 koorleden stonden we op het podium in ons eigen kerkje te Nieuwpoort, daar waar het lKkoor geboren is in 1964. Bijna 40 koorleden zongen niet mee, om welke goede reden dan ook.

Deze avond is er gekozen voor het thema “Blijf Hem prijzen in mijn lied”.  En daarmee is er uitgegaan van de psalmen.

Prachtige psalmen kwamen voorbij. Lofpsalmen zoals psalm 98, 96 en 150.

Het verlangen om bij God te zijn met de psalmen 42 en 43, psalm 122 en 84.  Maar we zongen ook psalmen waar angst en verdriet gevoeld werden zoals in psalm 140 en 141. De psalm van de herder is natuurlijk psalm 23. Met de luisteraars zongen we samen psalm 108, psalm 42, palm 84, psalm 150 en psalm 121 zowel uit de oude als de nieuwe berijming. En in  de samenzang  klonken ook de liederen : Als een hert dat verlangt naar water, De Heer is mijn herder en Mijn herder is de Here God.

Cor Molenaar, de voorzitter, opende om 20.00 uur de avond en vertelde waarom juist de psalmen voor veel mensen grote betekenis hebben. Psalmen zijn er voor mensen in zorgen, in dankbaarheid, in verzoeking, in pijn en verdriet. Tijdens het concert vertelde Peter waarom deze psalmen op het programma stonden, hij gaf een stukje verdieping van de teksten wat zeker ook de gezongen tekst een waardevolle inhoud gaf. Noortje van Middelkoop op haar panfluit en Andre van Vliet op het orgel lieten hun instrumenten zo klinken dat de teksten en gezongen woorden tot een eenheid werden gevormd. Hun instrumentale intermezzo’s sloten bij de psalmen aan: prachtig werden psalm 2, psalm 42 en 43 en psalm 118 vertolkt.

Dank je wel Noortje, André en Peter voor jullie muzikale gaven!

 

In Psalm 141 zong onze koorsolist Robert Molenaar het eerste couplet met zijn prachtige stem en de mannen hebben een 4 stemmige- mannenpartij gezongen in het tweede couplet en met het hele koor sloten we deze psalm af.

 

Heleen Venderbos ( vice voorzitter ) eindigde de avond om 21.45 uur.

O Here, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde!

Daarom zal ons lied een loflied voor U Heer zijn!

We zongen in zwarte koorkleding met lila stropdas en corsage.

De beamerpresentatie was in handen van Corné.

 

Programma zomerconcert 23-06-2018

 


Passie- en Paasconcert 24 maart 2018


Passie- en Paasconcert 24 maart 2018 in Schoonhoven.

 

Op zaterdagmiddag 24 maart hebben we als koor een concert gegeven aan de overkant van de Lek in de grote Bartholomeüs kerk in het mooie stadje Schoonhoven. Op de pont was het duidelijk drukker als anders …eerst 103 koorleden en daarna alle bezoekers….Van 18.00 tot 19.00 uur was het eerst inzingen en wennen aan de ruimte van de kerk. Dank aan Teus en Cees en alle podiumbouwers voor de perfecte voorbereiding. Iedereen wist zijn of haar plekje en dat geeft duidelijkheid. Om 20.00 uur hadden alle luisteraars in het midden van de kerk hun plekje ingenomen en opende de mannen van ons koor met het lied: Laudate omnes gentes (alle volken looft den Heer). En het hele koor  opende de avond met het lied: Kom naar het kruis. Zij riep ons en de luisteraars op om mee te gaan naar het kruis. De voorzitter Cor Molenaar vertelde in het kort iets over het programma. “Zie het lam”  was het thema  en zo mogen we zingend vanavond dit aan u vertellen. Voor het eerst in de geschiedenis van het IKK was er een 4stemmig mannenkoor gevormd van alle IKK mannen. Ook een aantal musici kennen we : Andre van Vliet op het orgel en Kees de Bruin achter de piano en Elsemarieke den Hartogh op de fluit. Voor ons was het strijkers ensemble Che Vanno nieuw , een jonge groep enthousiaste musici. Alle complimenten voor jullie begeleiding op welk instrument dan ook, jullie muziek en ons zingen worden te samen een eenheid, en natuurlijk hebben we daar wel een dirigent bij nodig. Peter door naar jouw te kijken, ga je vanzelf zingen waar de muziek naar vraagt.

 

In deze 2 uur durend concert hebben we bijna alles gezongen van het oratoria “Lam Gods” en “De Heer is waarlijk opgestaan” van Johan Bredewout. Zo mooi gecomponeerd, elke keer raakt het je om deze liederen te mogen zingen. Maar we zongen ook prachtige nummers zoals: Toen U knielde in de nacht, In de bovenzaal, Nocturne of Grace en I believe. Ook de mannen van IKK zongen 4 stemmig: Gods belofte, ’t Is middernacht en in de hof. En IKK tenor Robert Molenaar vertolkte met zijn prachtige stem het lied: Hier aan uw voeten Heer, kwetsbaar en klein, leert U mij nederig als U te zijn. Tussen alle liederen werd er uit de bijbel gelezen als verbindende tekst naar het volgende lied door Arjen Venderbos.

De laatste samenzang “U zij de glorie” is een jubellofzang dat Jezus waarlijk is opgestaan.  De tweede voorzitter Heleen Venderbos bedankte iedereen die zijn steentje had bijgedragen aan dit concert. Luisteraars en koorleden we mogen de woorden die gezongen zijn in ons hart meenemen naar huis.

Het was een indrukwekkende avond  met een boodschap van Gods reddingsplan voor deze wereld. Toen U stervend overwon, kwam het donker voor de zon, en een nieuw begin begon, ja ook voor mij, voor mij o Heer.

De dames van het koor hadden deze avond een nieuwe corsage van het bestuur gekregen.


 

 

 


Kerstconcert IKK 23 december 2017


Op zaterdagavond 23 december hebben we als koor met 96 koorleden een kerstconcert gegeven in de Bethelkerk te Waal. In een volle kerk hebben de luisteraars kunnen genieten van bekende en minder bekende kerstliederen.

Deze avond hadden we ook mannenensemble Cantare uit Woudenberg uitgenodigd als gastmedewerkers. De gastmusici waren: André van Vliet op de piano, Johan den Hoedt op het orgel en Diana Abspoel op de hobo. Ons koorlid Robert Molenaar was de tenor.

Het thema voor deze avond was: “Oneindig groot wonder”.

 

De avond werd om 19.30 uur geopend door de 2de voorzitter van het koor Heleen Venderbos.

Zij bedankte Peter Burger onze dirigent voor het mooie programma dat hij had gemaakt: Vul ons hart met dankbaarheid over dit oneindig groot wonder, want de Hoop ligt in de kribbe. Peter had het programma in 6 hoofdstukjes verdeeld.

 

1. Lof aan God:

Daarbij zongen we samen met Cantare : Loof de Koning van Johan Bredewout en samenzang : Op uw mijn Heiland blijf ik hopen.

Cantare zong : God so loved the World en wij riepen de luisteraars op om mee te gaan met het lied: Kom ga mee.

 

2. Vreugde en verlangen:

Wij delen in deze vreugde met het lied: Every valley en Cantare met het lied: O , kom, o kom Immanuël.

 

3. Een groot en machtig wonder:

We zongen uit een voor ons een nieuw oratorium “a great and mighty wonder” van Tom Fettke de delen 2 en 4, in het Nederlands vertaalt door Gerco Guijt. Robert Molenaar onze koorsolist zong een prachtig lied van Rikkert Zuiderveld: Kind van het Licht.

En Cantare liet heel ingetogen het overbekende Stille nacht aan ons horen.

 

4. Rondom de kribbe:

Robert Molenaar kon het volgende lied als een gebed aan ons meegeven: Volheid van genade, waarna het IKK Deel 7 uit het oratorium zong. En Cantare zong het bekende lied: Ik kniel aan uwe kribbe neer en het laatste couplet zongen we met alle aanwezigen.

Het Instrumentaal intermezzo werd prachtig  vertolkt door Diana, André en Johan.

 

5. Van kribbe naar kruis:

Eigenlijk een kantel punt in het programma.

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron. Want Hij is ons tot lichtbron in de donkere nacht. Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. dit lied zong het IKK en Robert zong deel 2 van Kind van het Licht.

In de samenzang kwam ook het licht weer naar voren: Hij werd geboren in de nacht, die al het licht heeft voortgebracht.

 

6. Rust in God:

Over deze rust zong Cantare: Lord I stretch my hand to you en IKK zong Kom maar bij mij, want Ik geef rust voor je ziel en de aarde lag in donkerheid.

 

Na de sluiting om 21.00 uur door Heleen Venderbos zongen we samen: Hoor de eng’len zingen d’ eer, en beide koren zongen het voor ons zeer bekende lied; In His love.

 

We kunnen terugzien op een fijne en gezegende avond waarin de kerstboodschap al zingend verteld werd.

Doordat we deze keer op stoelen zaten hoefden we niet telkens te wisselen, wat ook rust uitstraalde naar de luisteraars toe. De beamerbeelden werden verzorgd door Corné Stuy en Peter Kortlever. De IKK-dames hadden een bordeauxrode roos op en de mannen een zwarte strik.

zie foto’s

 

 


 

 


Zomertoer Jozef in Putten met o.a. het IKK.


Jozef tour door Nederland juli 2017

 

In 2016 hadden we het oratorium Jozef van Marco den Toom ingestudeerd en een prachtig concert gegeven in de Doelen. Maar onze dirigent Peter Burger vond het jammer om nu Jozef weer in de kast te leggen. Hij kwam op het idee om een “Zomer toer met het oratorium Jozef” door Nederland te maken. In samenwerking met Kerk in actie en zijn er 3 kerken gevonden. Op 1 juli 2017 in Urk ( zie concert verslag) op 7 juli in Bolsward en op 8 juli in Putten.

Er konden elke keer zo’n 170 zangers mmezingen. IKK ging voor Urk en een deel van IKK ging voor Putten.

Voor Putten hadden zo’n 30 IKK zangers opgegeven. We zijn met eigen vervoer er naar toe gegaan. Het was een warme dag maar gelukkig had de koster van de gereformeerde kerk alle ramen opengezet. Het kostersteam ontving de complimenten van Peter voor de zeer goede verzorging van deze avond.

Opstellen en inzingen ging goed en we hadden al gauw weer de klik met dirigent en orgel en piano. Bij Jozef hoort een heel orkest erbij en daarom is het zo mooi dat Jaap Kramer en André van Vliet alleen met deze 2 instrumenten toch zo bespeelden dat het voelde of er een orkest bij was.

De avond werd geopend met samenzang: Lof zij de Heer.

Lijdia van Schoonhoven van “Kerk in Actie” heette ons van harte  welkom en zei ze: zal de 3de keer de mooiste worden?

 

Peter Burger gaf de luisteraar uitleg van het oratorium “Jozef” en vertelde dat de luisteraar boosheid, liefde jaloezie in de liederen kon horen. Wij, als verschillende koren hebben ook genoten om “Jozef“ weer te zingen. Ook het instrumentale gedeelte dat Jozef tot onderkoning wordt gekroond werd prachtig vertolkt door Jaap en André op orgel en vleugel.

Voor de slotzang:  Ga met God en Hij zal met je zijn was er nog een collecte voor Kerk in Actie, bestemd voor gebieden waar nu hongersnood is, hoe ga je met honger om? Bij Jozef duurde het 7 jaren. Een doel wat ook bij het verhaal van Jozef actueel was.

We kunnen terugzien op een fijne avond. Dank aan Peter voor de organisatie en dank aan alle koorleden die meegezongen hebben. Dank aan Leo Vroegindewei die de teksten voorlas en Jaap Kramer die ook gelijk de solist was en André van Vliet. Kwart voor 10 reden we weer naar huis.

 

 

 


VERSLAG ZINGEN IN URK.


Zaterdag 1 Juli verzamelen op de parkeerplaats bij de SPAR.

Gelukkig was het droog, de dubbeldeks bus van Verschoor stond al op ons te wachten.

69 Mensen met de bus mee, nog 17 met eigen vervoer, om 15.40 reden we weg.

Voorspoedige reis, hoe meer we richting Urk kwamen, hoe meer zon.

Wel stond de Ketelbrug open, maar dat gaf ons vast een mooi zicht op Urk en het IJsselmeer.

Om 17.10 bij de Ichtuskerk, een grote kerk in de nieuwbouw met een snackbar ervoor.

Op het terras werd al genoten van lekkers en de zon door vroege aanwezigen, anderen aten hun broodjes van thuis op in de hal v.d. kerk of buiten.

18.00 Repetitie, mooie grote kerk en een goede klank.

Koorleden van IKK, Fiducia en koren van Jaap Kramer (totaal 190 zangers) werden over de volle breedte opgesteld.

We misten wel een “koor-opstellingsplan”: Veel “kleintjes” stonden verscholen achter de “langen”.

Repetitie verliep goed, medewerkers: Jaap Kramer piano en solo zang, André v.Vliet ( met Aartine Hogendoorn als registrante) op het orgel en Peter Burger dirigent. Spreker Leo Vroegindeweij.

Uurtje pauze voor het concert begon. Zou er veel publiek komen?

20.00 Begon het concert, rond de 250 mensen publiek.

We begonnen met samenzang, daarna opening door iemand van Kerk in Actie en inleiding op het oratorium “Jozef” van Marco den Toom.

Na het oratorium volgde een uitleg van het werk van Kerk in Actie met aansluitend een collecte.

Tot slot nog 1x samenzang :” Ga met God en Hij zal met je zijn”, en zo gingen we weer op weg.

22.00 Vertrok de bus, het was nog niet donker, een mooi uitzicht op de ondergaande zon boven het water als laatste groet uit Urk!

Voorspoedige reis  bracht ons om 23.30 in Nieuwpoort terug.


CD-presentatie André van Vliet en Jan Lenselink


CD-presentatie André van Vliet en Jan Lenselink

 

In de Hervormde kerk van Ameide gaven André en Jan op zaterdag 24 juni 2017 een CD presentatie. Deze CD is in Duitsland opgenomen in de Elisabethkirche te Marburg. Wij als koor waren hierbij uitgenodigd. Om half 3 opende onze 2de voorzitter Heleen Venderbos het “concert”. Iedereen, of u nu luisteraar, musici, koorlid, solist of dirigent bent: een heel hartelijk welkom. Welkom aan God de Vader, dat Hij ook mag wonen in de lofzangen en gebeden die we met elkaar zingen of waar we met elkaar naar luisteren.

Met het koor zongen we o.l.v. onze dirigent Peter Burger: the Majesty, Ik bouw op U /U tilt mij op en 8 delen uit het oratorium “Jozef” van Marco den Toom.

André en Jan speelden natuurlijk nummers van hun nieuwe CD: Zie ons wachten en Ik zal er zijn, maar ook delen uit filmmuziek: Gsbriela’s song en een medley uit de Sound of Music. Geweldig hoe zij een orgel en een vleugel tot “leven” brengen met deze prachtige liederen.

In het programma was er ook een pauze met koffie en de mogelijkheid om een gesigneerde CD te kopen.

We kunnen terug zien op een ontspannen middag.

 


Koningsdagconcert 27-4 2017 In Groot-Ammers


Koningsdagconcert 27-4 2017 in Groot-Ammers

 

In Groot Ammers is het al jaren een traditie dat er op koninginnedag en nu op koningsdag een concert met daarbij veel samenzang gegeven wordt in de Hervormde Kerk van Groot-Ammers. Elk jaar een ander koor en nu mochten wij als IKK onze medewerking verlenen. Met 80 koorleden was het een mooi gevulde opstelling in de kerk zodat we niet op en af hoefden te lopen. We waren allemaal in het rood/wit en blauw gekleed inclusief de dirigent Peter Burger, en met zijn oranje wimpelkleur maakte hij het geheel helemaal af. Mooi om van een afstand zo het koor te zien.

Om 20.00 uur opende Cees de Vries de voorzitter van het comité Zangavond Koningsdag de avond en memoreerde de lange traditie van deze jaarlijkse concerten.  Het koor opende met het lied:

The Majesty.

Dominee Verboom vertelde over het Thema van deze avond: Hij is Koning en Heer, als we dit met kleine letters schrijven zien we onze koning Willem Alexander, schrijven we dit met Hoofdletters dan zien we Jezus als Koning en Heer zitten aan  de rechterhand van Zijn Vader. In geloof mogen we zeggen: Hij is mijn Koning en mijn Heer. En zoals Willem van Oranje  in de 16de eeuw zei: Wie op God hoopt hoeft niet wanhopig te zijn.

Een mooi oud samenzang lied past bij deze opening: Wilt heden nu treden voor God de Here waarna wij als koor het Thema lied zongen: Hij is koning en Heer.

Het instrumentaal intermezzo werd gespeeld op het orgel door André van Vliet met o.a. een vertolking van het lied: Merk toch hoe sterk en het lied Wij willen Holland houden.

Gelukkig is het land dat God de Heer beschermd, en gedankt moet zijn de Heer de God die eeuwig leeft zongen we met elkaar. Wij als koor beaamden dit met Psalm 150 van Johan Bredewout. En de samenzang luidde daarop: Geef vrede Heer, geef vrede, waarna wij als koor het prachtige lied: Redeemer of my heart zeer mooi vertolkte.

Het 2de instrumentale stukje speelde Kees de Bruin op de piano met oud Hollandse kinderliedjes zoals 3 schuintamboers, daar was laatst een meisje loos, op de grote stille heide. Heerlijk om deze liedjes mee te neuriën.

De psalm in dit programma is psalm 85: 1 en 4 en wij als koor zongen in aansluiting daarop 2 mooie liederen: In His Love en Ik zal er zijn. Naar het einde van het programma zongen we samen: o God die droeg ons voorgeslacht, en wij als koor uit  het oratorium van Jozef : Onderkoning en Finale.

Wethouder Boender van gemeente Molenwaard eindigde deze avond met een terug blik op de geschiedenis van ons koningshuis en hij keek ook naar psalm 72: de Koningspsalm.

Om half 10 zongen we staande: de 2 coupletten van het Wilhelmus.

We kunnen terugzien op een fijne avond met een goed gevulde kerk.

 

De foto’s zijn gemaakt tijdens de repetitie.


 

 


Passie-Paasconcert 15 april 2017


Passie- Paasconcert  15 april 2017 in Ameide

 

Op stille zaterdag hebben wij als koor een Paas- en Passieconcert mogen geven in de Hervormde Kerk van Ameide. We waren met een grote groep zangers omdat ook zo’n 15 koorleden van andere koren van Peter Burger mee zongen en wij waren zelf met ong. 100 koorleden aanwezig. Het thema voor deze avond was: Dichterbij…

Kijken we op een afstand naar een kruis, of komen we dichterbij en zien we dat kruis, of knielen we neer bij het kruis. Kom vanavond dichterbij, en zie met ogen van het geloof en dat de Heilige Geest U laat zien: Dit is mijn kruis, Mijn Verlosser. Kom  kniel vanavond neer, want Jezus gaf Zijn leven ook voor u.

Om 20.00 uur begonnen we daarom ook met het lied: Dichterbij, waarna onze voorzitter Mirjam Meijer de avond opende. Het samenzang lied: Hij kwam bij ons, heel gewoon, vertelt het verhaal  van Jezus leven en lijden, dit zongen we in zijn geheel maar werd onderbroken door Schriftlezing uit Johannes 13 en Doe dit steeds Marcus 14 en 15 voorgelezen door Pieter van den Berg en met koorzang: In de bovenzaal; Jezus brak het brood voor mij en sprak daarbij : opnieuw ter gedachtenis.  Onze last : Ja het was beslist onze last, die Hij vrijwillig, zonder verplichting liefdevol op zich nam en solozang van Jaap kramer met het lied: Nederig van hart; Heer u wast de voeten van zondaars, leer mij om nederig als U te zijn. en het lied: Gethsemane.

Op Golgotha aangekomen staan we stil en zingen we over de kruisdood. De Bijbellezing uit Marcus 15 sprak over Golgotha en wij zongen het lied:

Lenten meditation: Jesus Christ my Saviour lived for me and died. Daarna zong Jaap over de verwondering van genade die bij de voet van het kruis aan ons geschonken wordt met het lied: Mercy.  Wij eindigden bij het kruis met het lied: Hoe kan het? Was het niet beter dat de zon voorgoed zou ondergaan, dan dat Hij sterft, niet om wat Hij, maar wat wij hebben gedaan.

Een diepe stilte vervulde de kerkzaal, met daarop aansluitend een

meditatief instrumentaal intermezzo door Jaap Kramer op de vleugel, Diana Abspoel op hobo, Jantine Kalkman op trompet en Vincent van Dam op het orgel.

Maar de dood is niet voorgoed. Van uit de Bijbel lezen we verder dat Jezus na 3 dagen weer opstaat en wij stemmen daarmee in met het lied: Gods eeuwigheid breekt aan. Nog één dag zonder Jezus, nog is Hij in het graf, dan komt die grote morgen, het grote licht breekt aan, dan zingt het in onze harten: de Heer is opgestaan.

En wij mogen verder zingen over Zijn Genade, onze Vrijheid en het Eeuwig leven: Pieter las uit Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. met het koor vertolkten we deze tekst met het prachtige lied:  Zonder Hem: zonder Zijn offer geen genade, zonder zijn striemen geen genezing. En het antwoord zegt het volgende lied: Uw genade is mij genoeg: dank dat U het kruis voor mij droeg.

Ook de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15 laat deze genade zien: Jaap zingt: Welkom Thuis mijn kind! En als gemeente zingen we: Komt tot de Vader, kom zoals je bent, heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. Maar ook in de volgende koorliederen zien we Gods grote ontferming over zondaars.  Redeemer of my heart: cover me with mercy, Lord hold me in your arms.  En het lied: Ik zal er zijn: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Mirjam eindigde met een gedicht, dat heel goed bij het verhaal van de verloren zoon aansloot. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart…. toen vluchtte ik tot Jezus , Hij heeft mij gered. Dit gedicht is geschreven door Mc Chayne.

Met de tekstlezing uit Openbaring dat God alle eer krijgt toegezongen, gaven wij deze avond Hem alle eer, met het lied: U zij de glorie en met de zegen: Laat ons tot zegen zijn , voor mensen om ons heen. getuigen van de hoop die is in God alleen uit het Jozef Oratorium.

 

We kunnen terugzien op een avond met een  diepe en een rijke Paasboodschap die we aan de luisteraars mochten meegeven. Dank aan Peter Burger onze dirigent voor de intense wijze van dirigeren, het Passie- en Paasevangelie mochten we met hem samen op de juiste toon laten klinken.

Het concert duurde ruim 1 1/2 uur, we zongen in zwarte kleding en met een “zilveren” corsage.

Na de repetitie kregen we een broodmaaltijd aangeboden van het bestuur, als dank voor de vele acties die we voor het Doelenconcert hadden georganiseerd. In gebouw “De Hoven” in Ameide werden we hartelijk ontvangen en hebben we van deze maaltijd genoten.

 

De foto’s zijn gemaakt tijdens de repetitie en de maaltijd.

Onze concerten in ameide  werden mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven: 

Betonmortelcentrale De Lek          Groot-Ammers                   

Littel Technische Installaties           Lopik                                

Tastemakers                                   Groot-Ammers                   

VOA                                               Scherpenzeel/Driebergen   

Cesar in beweging                         Ameide                             

CF Industrial                                  Ameide                             

H.T.I. Holding Tienhoven B.V.       Tienhoven                          

Koelcentrum Zederik B.V.              Langerak                         

Produtec B.V.                                Meerkerk                         

   


Lenteconcert zaterdag 8 april in Papendrecht.


Op uitnodiging van het Nederlands Concert Mannenkoor hebben we een Lenteconcert gegeven in de Bethlehem kerk te Papendrecht.

Om half 4 vertrokken we met de bus met zo’n 90 koorleden richting Papendrecht. We kregen eerst koffie en van 5 tot 6 uur konden wij als koor repeteren en we oefenden even met het opstellen van de koren. Ook waren er 2 liederen bij die we gezamenlijk zongen en deze oefenden we ook.

Na de repetitie konden we wat eten, wandelen of lekker buiten staan, want het was deze zaterdagmiddag een prachtige lentedag.

 

Om half 8 begon het concert; 170 koorleden naar binnen duurt zeker 10 minuten. Het ging helemaal goed, ook omdat Cees en Teus onze kooropstellers precies een lijst hadden gemaakt wie waar moest zitten. De kerk was goed gevuld met luisteraars en ze kregen  bijna 2,5 uur lang een afwisseling van religieuze liederen, spirituals, musicals,  klassieke werken en lichte muziek.

 

De gezamenlijke koren openden de avond met het lied Halleluja, waarna eerst het mannenkoor een 7 tal liederen zong, vaak a cappella, waar je goed de hoogte en de diepte van de mannenstemmen hoorde. Het mannenkoor heeft ook een solist: Folkert Freeken, een prachtige tenorstem die het hele kerkgebouw vulde. Tussendoor was er een instrumentaal intermezzo: Lenten Meditation waarbij André van Vliet het orgel bespeelde en Jan Lenselink  de piano. Voor ons koor was dit een bekend lied.

Vervolgens was er de koorwissel en mochten wij op het podium plaatsnemen. Wij zongen: The majesty, Ik zal er zijn, Redeemer of my heart, In de bovenzaal, Uw genade is mij genoeg en we eindigden met een loflied: Geloofd zij onze God. Mooie koorlieden van aanbidding tot loflied, die we ook goed en met de juiste intentie gezongen hebben. Dank aan Peter voor de wijze waarop hij ons koor dirigeerde.

Nogmaals was er een koorwissel want het mannenkoor heeft hierna nog 6 mooie liederen gezongen. Daarbij was er tussendoor weer een instrumentaal intermezzo: Jesus Christ Superstar.

Het was fijn om ook eens te luisteren naar een mannenkoor. Jimco Zijlstra de dirigent van NCM kon veel met de mannen qua dynamiek, vol overtuiging werd er gezongen.

We eindigden deze avond gezamenlijk met het lied: Dank sei dir, Herr. En nu mocht Peter Burger allebei de koren dirigeren.

Na dankwoorden van de presentatrice : Liesbeth Reijerkerk en bloemen voor de musici en de mensen van de organisatie kunnen we terug zien op een geslaagde avond.

Om half 11 waren we weer met de bus terug in de Poort.

We zongen deze avond in zwarte koorkleding met bordeauxrode roos op de kleding.

 

Van dit concert zijn een aantal foto’s gemaakt tijdens de repetitie.


 

 


Kerstconcerten in Nieuwpoort; Waal; Groot-Ammers 2016


 

Kerstconcerten IKK 2016 in Nieuwpoort, Waal en Groot Ammers

 

In de maand december hebben we als koor een eigen concert gegeven en 2 keer gaven we onze medewerking.

Allereerst de kaarsjesavond op woensdag 14 december 2016. Wat was Nieuwpoort weer stralend verlicht door de vele kaarsjes die buiten en in de huizen stonden te branden. Op deze mooie en droge avond kwamen dan ook vele bezoekers een kijkje in de met kaarsen verlichte kerk nemen. Daar was een warm bakkie koffie en een stoel om even uit te rusten en naar ons als koor te luisteren . We hebben 2 keer een half uur gezongen o.l.v. Kees de Bruin. Omdat het echt donker was, gebruikten veel koorleden hun telefoon als lichtje om hun muziek/ tekst te lezen. We hebben 5 koorliederen gezongen. De samen zangen: Op U mijn Heiland, Komt allen te samen en Stille Nacht zongen we samen met de luisteraars.

We kunnen terugzien op een ontspannen avond waar de boodschap van kerst mocht klinken door de ruimte ( we stonden in het koor van deze prachtige kerk.)

 

Op zaterdag 17 december gaven we als koor ons eigen kerstconcert in de Bethel kerk te Waal. Met zo’n 90 koorleden en een mooi gevulde kerk met luisteraars begonnen we om 20.00 uur met samenzang: Komt allen te samen. Mirjam, de voorzitter opende de avond met de tekst uit Johannes 3 : 16. Dit was ook ons thema voor dit concert: “God gaf ons Zijn Zoon”. Het adres van God is deze wereld, het kerstevangelie is geadresseerd aan alle mensen. Nemen we dit Kind in ons hart aan? Na het gebed konden we als koor het kerstverhaal zingend gaan vertellen en allereerst met het lied: Nog altijd wordt verteld dit oud en wonderbaar verhaal.

Na de samenzang: Nu zijt wellekome en de koorliederen: De morgen is gekomen en Stil in die nacht konden we luisteren naar een instrumentale (orgel, piano en trompet) kerstmedley van bekende kerstliederen: we mochten zachtjes mee neuriën. Na het samenzanglied Stille nacht zongen we als koor 2 kerstliederen: Bethlehem en Kindeke Jesu. Op nieuw liet Jantine Kalkman op haar trompet en Chris Stellaard op de piano twee prachtige kerstliederen horen: O kindeke klein en Oh Holy Night. vervolgens zongen we samen: Hoor de eng’len zingen d’eer met aansluitend een aansprekend gedicht voorgedragen door Heleen : In de stal van mijn hart. We mochten als koor even in de banken zitten, maar nu weer in tempo het podium op voor de volgende liederen: Jezus kwam naar deze aarde en Dit kind mijn Heer en aansluitend de negro spiritual als samenzang: Go tell it on the mountain. Hierna volgde een kerstmedley van populaire kerstliederen. We sluiten de avond af met ons thema lied: God gaf ons Zijn Zoon en met de gebedstekst van het samenzang lied: Zie heel mijn hart staat voor U open. Peter Burger had de leiding van ons koor maar ook de samenzangen heeft hij begeleid hij op het orgel. We zongen in zwarte koorkleding. Het was een goede avond waarin we met koor en luisteraar het kerstevangelie opnieuw mochten laten klinken.

 

Op vrijdag 23 december vertrokken we met 80 koorleden richting Groot Ammers.

Op uitnodiging van Commissie Volkskerstzang hebben we onze medewerking verleend samen met gemengd koor Lovende Stemmen, jeudkoor Joy en kinderkoor de Streefzangertjes uit Streefkerk en projectkoor I believe uit Groot Ammers. De algehele leiding van deze avond was in handen van Vincent van Dam en Peter Burger. Vincent bespeelde ook de piano en Christian Boogaard het orgel. Verschillende koren betekent ook diverse stijlen van liederen: voor iedereen was er wel een lied bij wat hem/haar aansprak. De gemengde koren zongen de liederen : Kindeke Jesu , Bethlehem, De morgen is gekomen , Jezus kwam naar deze aarde, Dit kind mijn Heer en God gaf ons Zijn Zoon. De samenzangen waren bekende kerstliederen, die goed klonken in de goed gevulde kerk van Groot Ammers. We kunnen terugzien op een fijne avond waar jong en oud het kerstevangelie zong.

Na afloop ontvingen alle koorleden en musici een roos als bedankje! En dat waarderen we zeer.

Van alle 3 concerten zijn een aantal foto’s gemaakt.

 


Doelen concert Oratorium Jozef 2016


Concert in DE DOELEN te Rotterdam: Oratorium Jozef

 

Zaterdag 5 november was het zover. Na maanden van hard repeteren en thuis oefenen mochten we vandaag het hele oratorium “Jozef” uitvoeren. Kwart voor 10 zaten we al in de bus en rond de klok van kwart voor 11 liepen we al de Doelen in voor koffie en de generale repetitie. Voor de meeste IKK-ers voelde  het als  weer een ‘thuiskomen’ in de Doelen.  Voor een aantal koorleden ook spannend: voor de eerste keer in zo’n grote zaal zingen met zoveel gangetjes, het lijkt wel een doolhof. Het opstellen van een koor is altijd een hele klus, maar uiteindelijk heeft ieder koorlid zijn of haar plekje gevonden. De generale ging al heel goed: nog even een paar inzetjes goed in de gaten houden. Om 13.00 uur de lunch pauze en natuurlijk de luisteraars verwelkomen. Altijd weer een heel gezellig moment en je hebt ook alle ruimte om dit te doen. Klokslag 14.00 uur begon ons concert. Een beetje spannend was het wel, maar na de eerste liederen God and God alone en Nader mijn God bij U, voelden we ons zeker en straalden we dat ook uit. Opening en gebed werd gedaan door Kees van Velzen en een kort interview hield Jan van den Bosch met Peter en Marco, waarom dit werk geschreven is en wat het doel is om Jozef te zingen. “En God was met Jozef”, is de rode draad door het verhaal. God was met Jozef in zijn vernedering en in zijn verhoging. God stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde; door de mensen veracht en vernederd, maar Gods beloften zijn zo groot: Jezus leeft! Hij regeert tot in eeuwigheid!

Het eerste deel van Jozef waren vooral delen van boosheid, afwijzing, omkoping en uitzichtloosheid. We hebben als koren dit van uit ons hart gezongen en de juiste accenten gelegd waar de tekst om vroeg. Boosheid, angst, geduld. met als einde van het eerste deel: waarom heeft Farao deze dromen gedroomd. Farao ziet Jozef als een behouder van het leven, hij die luistert naar God.

Pauze en met een heerlijk bakkie koffie waren er weer gezellige momenten om familie en bekenden te begroeten.

Na de pauze zongen we deel 2 van Jozef. De ontknoping:  we zijn schuldig, en dat Juda borg wil staan voor zijn broers en dat God Zijn zegen ook over dit gezin wil geven.

Het is zo mooi om die zegen uiteindelijk uit te mogen zingen, wat is het goed, wat heerlijk wanneer zonen uit één gezin in vrede samen wonen.

Wat een voorrecht dat wij als koren dit mogen en kunnen zingen. Dat God zijn zegen ook over deze middag wilde geven, en dat we als één stem Hem mogen loven. Aan Hem de heerlijkheid, de lof en de eer van nu af aan tot in eeuwigheid mogen geven. Dank aan Hem dat we deze lof mogen toezingen want Hij heeft de weg voor ons weer vrijgemaakt.

Dank aan Peter Burger voor zijn geweldige begeleiding voor zowel koor als orkest. We hebben genoten van je inspiratie.

Na een vlotte terugreis waren we om 18.15 uur weer thuis.

We hebben dit concert gezongen samen met  Immanuel uit Katwijk, Adoramus uit Hazerswoude en Fiducia uit Ede en projectleden.

 

De dromen van Farao en de finale zijn hier te horen.

/media/mp3/20161105_145540.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=v-nXyZoQJs0

 

                                                                                            

 

 


Passie-Paasconcert 23 maart in Ede


Passie-Paasconcerten 23 maart in Ede

 

Met 2 bussen en ruim 90 koorleden  vertrokken we om half 4 richting Ede. We zingen vanavond samen met christelijk gemengd koor Fiducia uit Ede.

Na de repetitie waar we even aan elkaar moesten wennen en een pauze voor koffie en een broodje begon het concert om 20.00 uur.

Met 2 koren van ruim 150 koorleden en vele luisteraars in de Oude Kerk was het voor ons als koorleden bijzonder om samen dit concert te mogen geven.

Ook waren de musici van afgelopen zaterdag er ook nu ook weer bij. En natuurlijk de voortreffelijke leiding van Peter Burger, dirigent van beide koren.

We hebben opnieuw hetzelfde programma gezongen als 19 maart : Whispers of the Passion. Luister naar de fluisteringen van de passie. Kom in verwondering, over het wonder van de genade. Daarom kon je in het stiltemoment in het programma zeggen: Ja, Hij voor mij.

En daarom scheurde het tempelgordijn doormidden: dank je wel André dat je dit bijna in werkelijkheid vertolkte met je orgelspel.

Een avond om met dankbaarheid aan terug te denken dat we dit verhaal van de stille getuigen mochten zingen. U zij de glorie!


Passie-Paasconcerten 19 maart 2016


Passie-Paasconcerten 19 maart 2016 In Nieuwpoort

 

Wat is het bijzonder om de stille week met een concert te beginnen. Een concert wat helemaal in het teken stond van de weg die Jezus moest gaan, Zijn lijden Zijn sterven en Zijn opstanding.

Een concert waarin stille getuigen gingen “spreken”. We hoorden muziek van genade met daarin de roep: Kniel in de schaduw van het kruis en ontvang de schaduw van het Lam.

We hebben de hele cantate Whispers of the Passion gezongen zowel in het middag- als in het avondconcert.

We openden deze avond met het lied: Heer wij komen voor uw troon.

Mirjam – de voorzitter- opende met een overdenking over wat de kruisweg betekent. Zonder Zijn pijn is er geen nieuw begin. Als we mogen zingen “Hij voor mij”, raakt dat je hart en dat maakt je stil en dankbaar.

Daarom zongen we met alle luisteraars: Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten,

waarna wij als koor beaamden door als een gebed te zingen : Heer van mijn leven, wilt U mij geven. Kracht om alleen uw stem te horen.

Nu stond de cantate op het programma.

Het was voor ons de eerste keer om de cantate WHISPERS OF THE PASSION te zingen. Gefluister in de lijdensweken.

In dit muziek werk spraken de stille getuigen in de laatste dagen voor Jezus zal sterven. De stille getuigen waar we van zongen zijn de palmen, de drinkbeker, de koningsmantel, de doornen kroon en het kruis.

Tussen de delen door werd er een uitleg over het volgende lied gegeven en schrift gedeelten gelezen door Arjen Venderbos.

Midden in de cantate zongen we met de luisteraars: ‘t Is middernacht, en de solist Jaap Kramer zong: Gethsemane en wij als koor Via Dolorosa, Psalm 22 en Jaap Kramer zong: Waarom bleef U zo stil, en wij als koor: Adoramus te Christe.

De cantate werd afgesloten met de volgende woorden: That Thou my God should die for me.

Amen. Amen. Een belijdenis: Hij voor mij

Jaap kramer zong aansluitend: Hoor naar mijn gebed.

We danken God met het lied:  dat Hij er was, dat Hij er is en dat Hij er zal zijn.

Dat God de weg vrij gemaakt heeft voor ons als zondaars zongen we samen met de solist en als samenzang: Ik ben zo dankbaar Heer , voor wat U heeft gedaan.

Mirjam eindigde met een gedicht van Jelly Verwaal: Het is volbracht.

 

We zijn dankbaar dat we als koor, samen met de dirigent en de musici deze concerten één geheel vormden. Dank aan Peter Burger voor zijn enorme geduld om uit onze monden mooie klanken te vormen en dat we een heilsboodschap mogen brengen aan de luisteraar.

Dank aan de musici: Kees de Bruin: orgel, Jan Lenselink: piano, Elsemarieke den Hartogh: fluit, Anja van der Maten: hobo, Mark Wester: slagwerk, Sylvia Maessen: contrabas

Voor een impressie van deze dag : 

Passie-Paasconcerten 19 maart 2016


Koor en samen zangavond Oud Beijerland


Koor en samenzangavond Oud Beijerland

 

Maandag 11 juli 2016 waren we als koor uitgenodigd om een zangavond te verzorgen voor de stichting “Voor Elkaar”; zij organiseren reizen voor mensen met een beperking. Een hoogtepunt in zo’n vakantie week is een kerkbezoek waar een concert gegeven wordt. Met 75 koorleden van IKK en 20 koorleden van “Immanuël” uit Katwijk mochten wij voor hen zingen.

Om kwart voor 5 stapten we in de bus en na een voorspoedige reis hadden we nog genoeg tijd om nog even te repeteren. Want onze dirigent Peter Burger kon door omstandigheden niet voor ons koor staan maar met onze oud dirigent André van Vliet was er al heel snel weer “de klik”.

We hebben een groot deel van het oratorium  “Jozef” gezongen, want dit zijn we op dit ogenblik aan het instuderen. Het oratorium paste ook precies bij het thema van deze reis.

Het was voor ons ook best spannend om voor de eerste keer delen uit dit oratorium te zingen. In het begin zongen we nog aarzelend, maar we groeiden meer en meer in het verhaal, en ons zingen werd spannend, en dan weer lieflijk en dan weer vrolijk en dan weer heel intens…luisteraars voelden deze emoties.

Ook was er ruimte gemaakt voor samenzang van psalmen en gezangen.

De schriftlezing van Jozef werd gedaan door de reisleider van de groep: dhr. Damsteegt en de predikant ds. van Ruitenbeek verzorgde de meditatie over het gedeelte van Jozef in de gevangenis. Daar staat heel treffend: God is met Jozef. Voor Jozef was God de belangrijkste Persoon in zijn leven, en daardoor kon hij zich dienstbaar opstellen in de gevangenis.

Annemarie Huizer één van de deelnemers van de vakantiegroep speelde op de panfluit tijdens de samenzangen. Als solo speelde ze: Wat de toekomst brenge moge. Dank je wel Annemarie voor je prachtige vertolking van dit lied.

Deze avond bespeelde Gerben Mourik het orgel. In één dag alle muziek instuderen: Chapeau!!

We kunnen terug zien op een mooie, rijkvolle avond, waarin we de boodschap van Gods plan met Jozef vanuit ons hart mochten doorgeven aan de luisteraars.

Na het concert kregen we een drankje en hapjes aangeboden van de reisorganisatie en om 23.00 uur waren we weer thuis.


 

 


24 december 2015 Kerstnachtdienst in Papendrecht


24 december 2015 Kerstnachtdienst in Papendrecht

 

In de Bethlehemkerk verleenden we als koor een deel van de invulling van de kerstnachtdienst die gehouden werd van 21.30-22.30 uur. Er waren veel gemeenteleden aanwezig in deze ruime kerk.

Ds. Thea Bouwman had de leiding van de dienst. Het thema was: God wil gevonden worden. Waar kom je God dan tegen? Daar waar in jouw leven scheuren en barsten lopen. God laat Zijn licht schijnen in jouw donkere bestaan.

Ook was er een harpiste aanwezig die de bezinning/stilte momenten voor haar rekening nam. Wij als koor zongen de volgende liederen: Kom ga mee, Op een nacht bij Bethlehem, Vrede klinkt helder in die nacht, De morgen is gekomen en God gaf ons Zijn Zoon.

In deze dienst was er ook ruimte voor schriftlezing, gebeden veel samenzang en collecte.

Fijn dat we zo met elkaar ons voor mochten bereiden op het Christusfeest.


Kerstconcert verslag 23 december 2015


KERSTCONCERT 23 december 2015 in Nieuwpoort

 

Net voor de kerstdagen een concert geven is toch wel bijzonder, want we hadden een

volle kerk met luisteraars en voor het eerst in de IKK geschiedenis dat de luisteraars niet meer in de kerk pasten en terug moesten naar huis. En pasten wij met 110 koorleden nog wel in de kerk? Complimenten voor Cees en Teus, om iedereen zijn plekje te geven!

20.00 uur: De kaarsen branden en de lichten waren bijna allemaal uit. Koor, dirigent Peter Burger en musici stonden op hun plaats en vol spanning mochten we in 1,5 uur de boodschap van het kerstevangelie laten horen…

Het thema was “In de nacht gekomen en we openden als koor met het lied: Kom ga mee.

We probeerden het zo te zingen dat er een oproep klonk voor allen: Kom ga mee…

en we antwoorden met alle luisteraars in de kerk: Zie heel mijn hart staat voor U open…

Mirjam de voorzitter opende deze avond met de vraag: ”Ben je wel eens bang in het donker?”

De herders zijn juist bang als het ‘licht’ aangaat. God komt in de nacht met groot nieuws.

En dit nieuws mochten we deze avond ten gehore brengen aan de luisteraars met de volgende koorliederen: Waar is de Koning Verlosser en Heer? Vrede klinkt helder in de nacht en Nu zijt wellekome.

De herders, zij zijn bevreesd wat er deze nacht gebeurde, maar in geloof gaan zij met haast op zoek en wij mogen ook op zoek gaan naar het Kind.

En allemaal zongen we: Ik mag hier aan uw kribbe staan en wij als koor beamen deze samenzang met de volgende liederen: In de nacht gekomen, op een nacht bij Bethehem en Rejoice.

Pia Huisman vertolkte op een juiste toon het mooie gedicht van Sela: Wijs mij de weg naar Bethlehem, mijn Kooning tegemoet. In deze nacht aanbid ik Hem, met lege handen zie ik Hem, mijn Koning die ik vereer.

De muzikale intermezzo’s werden prachtig vertolkt door:

André van Vliet: orgel

Kees de Bruin: piano

Elsemarieke den Hartogh: fluit

Anja van der Maten: hobo

Met alle luisteraars zongen we: Daar ruist langs de wolken, gevolgd door een lied dat als gedicht is geschreven door Nel Benschop waarin we laten horen waarom we Jezus niet gehoord en gezocht hebben: Heer open daarom onze oren , opdat Uw vredegroet, ons nu zo stomme monden, voor eeuwig danken doet. Daarop mogen we ja en amen zeggen dat God de Eeuwige, de Alfa en de Omega is met het volgende lied van Sela: Ik zal er zijn.

De herders zij loofden God en dat deden we als koor met het lied: God gaf ons zijn Zoon en met alle luisteraars zongen we het bekende Ere zij God.

Het was een mooi concert, waarin we de boodschap dat het licht ook aan ons is gegeven met ons hart mochten zingen en met ons hart mochten doorgeven aan de luisteraar.

Voor een indruk van deze avond: zie de foto’s 

 

 

 

 


ZOMER-ZANGAVOND 20 juni in Waal


Zaterdag 20 juni waren we met 2/3 van de koorleden aanwezig in de Bethelkerk, om het koorseizoen af te sluiten. Een zomer-zangavond, maar ook deze keer liet de temperatuur het afweten, het was te fris voor de tijd van het jaar.

We hadden een mooi thema voor deze avond uitgekozen: “Met het hart naar boven”.

Op de poster stond een zonnebloem, ook met z’n hart naar boven gericht.

Maar deze bloem richt zich naar de zon en wij mogen ons richten op de Zon der gerechtigheid: God.

En God trekt zijn licht nooit terug. Daarom mogen wij erop vertrouwen: In Uw licht zien wij het licht.

We hebben in onze liederen God geloofd, God aanbeden en God gevraagd om Zijn hulp.

We zongen o.a. psalm 150, Psalm 42 en 43, psalm 84, psalm 141 en psalm 139.

 

Aan deze zomer-zangavond werkten 2 musici mee:

Kees de Bruin op de piano en Bert Kruis op het orgel.

En het was weer heel fijn om met hen samen te zingen en te luisteren naar hun instrumentale intermezzo’s.

De algehele leiding  was in handen van onze dirigent Peter Burger. En…omdat we goed keken, konden we ook de muziek laten groeien en bloeien!

 

We mogen terug zien op een fijne en ontspannen avond!

We hopen elkaar weer te zien op maandag 31 augustus.

En wilt u eens komen luisteren op een repetitie en de sfeer proeven bij het IKK?

Van Harte Welkom op maandag 31 augustus!

 

Er zijn een aantal foto’s van deze zomer-zangavond gemaakt.

 


Dubbel jubileum concert 16 mei 2015


CONCERT VERSLAG: JUBILEUMCONCERTEN 16 MEI 2015

 

Zaterdag 16 mei vierden we als koor ons 50 jarig jubileum met 2 dezelfde concerten:

een middag en een avond concert. Alle voorbereidingen waren getroffen en we wachten in spanning op onze repetitie die om 14.00 uur begint. We moesten even wennen aan de musici, naar de klik met dirigent en de musici en de solisten was er. “Goed kijken, dan kunnen we er iets moois van maken” was het advies van de dirigent.

 

Twee keer een volle kerk: we waren er stil van. En wat hebben de bezoekers genoten van de goede kwaliteit van muziek maken. En bovenal waren het concerten waarbij Gods Woord in woorden, muziek en zang en vanuit het hart doorgegeven mochten worden.

Bij het middagconcert was er een professionele fotograaf aanwezig en haar foto’s staan op de website.

Mirjam ( onze voorzitter) opende de concerten met een overdenking over “Onderweg zijn” n.a.v. psalm 84. Wij allen zijn onderweg, niet op eigen kracht, maar wetend dat God regeert. Hij is je reisgenoot, en je mag verlangend uit zien naar Gods Vaderhuis.

 

Het thema van de concerten waren: “Hij is Koning en Heer”.

 

De muzikale bijdrage kwamen van André van Vliet, Johan Bredewout en Arjan en Edith Post.

Wat een genot om hier naar te luisteren!

Maar ook een genot om naar te luisteren, waren de mannen van “At Once”: Jacob Schenk, Jaap kramer en Marco Hoorn. Wat een talentvolle stemmen hebben zij ontvangen. Zij zongen een aantel nummers met ons mee, maar ook eigen liederen.

Onze dirigent Peter Burger en Jakob Schenk vertelde tussendoor waarom we juist deze liederen zongen.

 

We hebben deze dag als een bijzondere dag ervaren. Alle dank en eer is aan Hem!

Peter jouw inspirerende wijze van dirigeren is geweldig!

Alle teksten werden d.m.v beamerbeelden aan de luisteraar versterkt. Henk de Feij verzorgde dit.

 

Van deze dag is er een CDopname gemaakt door technicus Lex van Diepen. Deze zal verkocht worden voor 10 euro per stuk. Bestellen kan via het secretariaat tot begin juni. KLIK HIER

 

Mirjam eindigde met een gedicht: Bergen zullen wankelen, maar Gods Woord houdt stand. In dit vertrouwen mogen we verder gaan als IKKvereniging.


Terugblik kerstconcert 2014


Terugblik op ons kerstconcert  

 

Zaterdag 13 december hebben we in een volle en een met kaarsen verlichte kerk van Nieuwpoort een prachtig concert mogen geven aan de luisteraars. Het thema van Kribbe naar Kruis mochten we met woorden en met ons lied in een grote lijn aan de luisteraars laten horen. Dankbaarheid mag ons vullen voor deze grote Liefde die God aan ons wilde geven. Jezus is  gekomen om alles te herstellen. We worden in beweging gebracht om te knielen voor dit Kind, en dit wonder Gods te zien met ogen van geloof. Komt laten wij aanbidden die Koning.

 

We begonnen deze avond met de troost uit Jesaja: Troost,troost mijn volk.

De aankondiging bij Maria die het uitroept: Mijn ziel juicht voor God mijn Heer. De oproep om naar Bethlehem te gaan, en hoe zullen wij die Koning ontvangen, want de wereld ligt verloren in duisternis. Jezus, Hij is geboren, en dit grote nieuws zal bekend gemaakt worden aan de herders. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. Jezus, Hij komt op aarde voor u en mij, schenkt ons uit genade: leven voor altijd. Daar eens op Golgotha is mijn leven begonnen, uw kruishout als hoop in deze nacht. Let this child be born in you!

 

We werden deze avond met mooie muziek begeleid door Kees de Bruin op de piano, Robert Jan Zandvoort op de saxofoon, Mirjam Pors op de fluit en Andre de Jager nam plaats achter het orgel, omdat Bert Kruis wegens ziekte af moest zeggen. Henk de Feij zorgde voor een mooie beamer presentatie, en Dick Bontebal verzorgde de techniek. Ook werd er een opname gemaakt door Klokradio. En wat zouden we zijn zonder onze dirigent: Peter Burger gaf leiding aan de musici, koor en gemeentezang.

 

Francien vertolkte het Maria’s wiegenlied zo zuiver en intens.

Robert zong o.a. samen met Francien het bekende lied: O Holy Night. De stemmen pasten prachtig bij elkaar.

Ook het mannenkwartet Rein, Jan, Robert en Cees zong a capella wat een waar genoegen was om naar te luisteren.

Koorleden, we hebben een prachtig concert gegeven. Mogen we van uit ons hart zeggen: Maak ons nu klein Heer, leer ons te knielen aan uw kribbe en bij het kruis. Dank voor uw komst Heer, dank voor uw genade, dank voor uw vergeving. (zie foto’s)Luisterfragmenten:
Luisterfragment Troost nu mijn volk
Luisterfragment Gloria Ere zij God
Luisterfragment Hoe zal ik U ontvangen
Luisterfragment Lied van Maria
Luisterfragment Litanie


Zangavond Franeker 2014


 Zangavond in de Martinikerk te Franeker

 

Op dinsdagmiddag 8 juli om half 3 vertrokken we met een bus met ruim 50 koorleden op weg naar Franeker. Samen met nog ruim 100 koorleden van dirigent Peter Burger, werd er enthousiast gereageerd op de oproep van Peter om in Franeker te komen zingen voor mensen met een beperking. Zij maken deze week een vakantiebootreis en één van de uitjes die voor deze mensen verzorgd worden is een zangavond in een kerk.

In de barre regen en 15 graden hebben we een rondje Nederland gereden. De heenweg ging nl. over Almere, dus rechtsom en terug gingen we over de afsluitdijk, dus linksom. De reis ging heel voorspoedig, maar toch zit je ruim 2 uur in de bus. Maar dat heeft wel z’n gezelligheid, want hoeveel grote, zeg maar hele grote zakken snoep er niet rondgingen…..en dan krijgen de koorleden ook nog voorkeur voor bepaalde snoepjes die wel heel lekker zijn…. En zelfs de echte friese dumkes hebben we geproefd, omdat ons koorlid Cor, juist deze dag in Friesland aan het werk was.

Tegen 5 uur kwamen we in Franeker aan, en hier was geen regen meer.

Eerst een bakkie en een kijkje nemen in dit prachtige grote kerkgebouw. Maar algauw werden we opgesteld voor het inzingen, en wat een mooie klank gaf deze kerk. Jaap Kramer bespeelde het orgel, en de muziek die we al eerder gezongen hadden klonk door de prachtige klanken van het orgel ons weer heel vertrouwd in de oren.

In de pauze voor het concert kwamen de gasten van de boot naar binnen, en er was meteen hartelijkheid over en weer. Het hele koor van de kerk werd gevuld met de gasten, Velen konden op een stoel zitten in het koor, maar ook de rolstoelen konden heel goed staan voor het koorhek.

De zangavond werd geopend door de reisleider dhr. Damsteegt uit Streefkerk. Hij had in overleg met Peter het thema voor deze avond gekozen: Van Schepping naar Herschepping, Op de boot werd er door de vakantiegasten de hele week gesproken en nagedacht over de schepping. Hoe mooi kan het zijn dat wij juist als koren de oratoria van Johan Bredewout over de Schepping, Een Nieuw Begin, Van liefde Ongekend en Het Nieuw Jeruzalem hebben gezongen in de Doelen in Rotterdam. We konden een deel van deze muziek opnieuw aan de luisteraars laten horen. De meditatie werd verzorgd door kandidaat van den Berg, en met de samenzang mochten ook de luisteraars met hun hart en mond belijden dat we mogen juichen voor de grote Schepper van het heelal.

Eén van de gasten speelde op haar panfluit het lied: U tilt mij op. Ontroerend! En dankbaar, dat zij haar talent, op deze wijze tot eer van Hem mag gebruiken. De avond werd afgesloten met het prachtige toekomst lied:

 

Lichtstad met uw paar’len poorten.

Wond’re stad zo hoog gebouwd,

nimmer heeft men op deez’ aarde

ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

luist’ren naar zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

in het Nieuw Jeruzalem.

 

Zo mogen we uitzien als luisteraars en koor naar deze grote dag, als Hij zal terugkomen.

We hebben als koor en dirigent genoten van de gastvrijheid van de vakantiegangers en de medewerkers van deze bootreis. Zelfs de buschauffeurs werden ingezet als collectant!

Zie foto’s en luister naar de liederen.


 


Luisterfragment Schepping van de mens

Luisterfragment Nader mijn God bij U

Luisterfragment Panfluit U tilt mij op

Luisterfragment Ontferm U Heer

Luisterfragment Samen heffen wij de handen

 


Zomerconcert Hazerswoude 2014


Verslag Zomerconcert  te Hazerswoude 19-6- 2014

 

Dit zomerconcert is een afsluiting van het koorseizoen. Dit keer nodigde het koor ‘Adoramus’ uit Hazerswoude ook o.l.v. Peter Burger ons uit om samen dit concert te geven in de Herv. Kerk te Hazerswoude. Met elkaar vormden we een koor van zo’n 150 leden o.l.v. dirigent Peter Burger.

We hadden als koren niet zoveel tijd om te studeren, vandaar dat we bekende en nieuwe koorliederen zongen.

Peter had verschillende thema’s uitgekozen voor deze avond: psalmen, catechismus, een nieuwe toekomst en Gods nabijheid.

 

De repetitie verliep voorspoedig. (We waren al vroeg met de bus vertrokken en keurig op tijd –na 1,5 uur rijden - aanwezig) We merken dat we met het zingen steeds meer aan elkaar wennen. Dezelfde dirigent is daarom ook een groot voordeel.

Ook de organist was voor ons een bekende n.l. onze oud dirigent André van Vliet. Het was bijzonder om te horen hoe hij met zoveel mooie klanken van het orgel ons hart wist te raken.

 

Peter vertelde over elk thema een inleidend verhaal, waarom elk blokje van 3 liederen was uitgekozen en werd gezongen. Bemoedigende, genadevolle en dankbare Woorden van God zongen wij de luisteraars toe.

We kunnen terugzien op een mooi concert.

Fijn dat we dit samen mochten doen (zie foto’s).

 

Gods zegen mag ook deze zomertijd met ons meegaan. God beware u, waar de weg ook heen zal gaan.

Ga op weg in vrede, vreugde en liefde.

 

Een fijne zomertijd toegewenst.


Concertverslagen van de Passie- en Paasconcerten 2014


21 april: Ameide

In deze zangdienst mochten wij de Paasboodschap laten horen. Naast meditatie en gedicht zongen wij 6 paasliederen o.l.v. onze dirigent: Peter Burger. Het thema was: Vrede zij u. Met een goed gevulde kerk was het een fijn uurtje om mee te werken.

Kees de Bruin was de organist en had voor ons een bekende registrant meegenomen nl. Willem van Beek. 

  

15 april: Noordwijk

Nu waren wij als IKKers de ‘boosdoeners’ we kwamen wel een uur te laat aan, ook door de file en er gebeurde van alles onderweg. Dus geen repetitie voor ons koor, maar door goed te kijken hebben we samen met “Immanuël” een prachtig concert gegeven voor een volle kerk luisteraars.

Voor een tweede keer hetzelfde programma zingen, maakt alles een beetje ontspannender, omdat je weet wat er komt. De solo die gezongen werd: Waarom bleef u zo stil vonden we allemaal zo mooi. We hebben ook de beamerbeelden kunnen zien, die er deze avond wel bij waren. Dit onderstreept nog veel meer tekst en muziek. We mogen terug zien op fijne en gezegende concerten. Zie foto’s.

  

  

12 april: Groot-Ammers

Het was best spannend om met 2 koren samen het hele concert te zingen. Want ons gastkoor was “Immanuël” uit Katwijk, maar wel een koor met dezelfde dirigent nl. Peter Burger. We hadden ruim de tijd genomen voor het inzingen. De Katwijkers stonden in de file en waren wat later dan gepland, maar de puntjes op de i zetten ging zeker niet verkeerd.

Na een koffie- en rust moment konden we om 20.00 uur beginnen.

En nu tijdens het zingen merk je pas hoe mooi het programma in elkaar is gemaakt. Het heeft één grote lijn naar het kruis toe en de boodschap eindigt dan: Hij…voor mij. De gezongen liederen, de muziek en de teksten van de liturg was één geheel. Complimenten voor Peter, om in alle rust en eerbied dit lijdensverhaal zo te dirigeren, dat de luisteraar van zelf werd meegenomen in het verhaal. Complimenten voor de koorleden want we stonden wel heel dicht op elkaar….

  


Korte AgendaVolledige agendaRepetities


   Plaats en datum nog niet bekend.