IKK Zomerzangavond 15-6-2024


IKK Zomerzangavond 15-6 2024

 

Ook dit jaar eindigen we ons koorseizoen met een zomerconcert.

Op deze zaterdagavond zijn we met 77 koorleden aanwezig in de hervormde kerk te Noordeloos. Fijn dat we zo in de omgeving waar de koorleden vandaan komen ons koor kunnen presenteren. Maar deze avond kreeg nog een extra tintje door het goede doel wat eraan verbonden is nl. Woord en Daad.

Deze avond gaven we als koor een klein voorproefje weg voor ons jubileumconcert op D.V. 30 november.

Op dit jubileumconcert zullen veel psalmen gezongen worden.

In de psalmen gaat het vaak over diepte en hoogtepunten in het leven. Louiza onze voorzitter opende deze avond met gebed en heette de musici welkom: Noortje van Middelkoop op de fluiten en accordeon en Harm Hoeve op het orgel. De algehele leiding was in handen van onze dirigent Peter Burger.

De presentatie van voorlichtster Ineke Brand van Woord en Daad was verhelderend. Daarna was de collecte bestemd voor Christelijk onderwijs in Sierra Leone. Het bracht een prachtig bedrag op van €1309,25. Waarvoor veel dank.

We hebben deze avond vele mooie herkenbare liederen gezongen, met voor de luisteraar een programmaboekje met teksten van de gezongen liederen.

Wat hebben we met elkaar genoten van de prachtige muzikale intermezzo’s in het programma, de muzikale vogels op de fluit van Noortje kwamen als het ware de kerk in vliegen. Ook Harm liet het orgel op vele manieren klinken. Prachtig!

In de samenzang waren veel psalmen opgenomen. Tegen half 10 sloten w

e de avond af door elkaar de vrede van God toe te zingen, en elkaar de vrede mee te geven.

Peter heel erg bedankt voor je geduld met ons als koor en voor je motivatie om elke repetitie ons zingen op een iets hogere lat te leggen.

(door Janny Huisman)

 

 


IKK Paasconcert 23-3 2024


IKK Paasconcert 23-3 2024

 

De zaterdag voor de stille week hebben we als IKK koor met ong.80 koorleden in de kerk van Groot Ammers een Passie en Paasconcert gegeven. Als gastkoor was het Chr.Mannenensemble Jubilate uit Zwijndrecht uitgenodigd.  Deze 16 mannen hebben sinds kort een nieuwe dirigent: Peter Burger.

Fijn dat we met 2 koren van Peter dit concert konden geven.

We waren vroeg aanwezig omdat het concert deze keer om 19.30 uur begon.

Bij het inzingen werden de laatste puntjes op de i gezet en we hebben de gezamenlijke nummers geoefend. Fijn dat de kerk verbouwd is in Groot-Ammers: we hebben nu allemaal een ruime plaats op het podium.

Om 19.30 uur opende Louiza de avond met gebed en een oproep om in deze stille week te gedenken, met de woorden van het lied wat we deze avond zingen: Wij gedenken. Leid ons deze week naar Golgotha toe, dat mogen we in het laatste lied aan u meegeven.

We zongen deze avond liederen van het laatste Avondmaal, van Gethsemane, van Golgotha, en van Pasen. En wat kan een in het oog eenvoudig lied van Johannes de Heer zo mooi vertolkt worden: ’t Is middernacht en in de hof.

Ook veel bewondering voor de musici. Wat een mooi samenspel van de instrumenten: André van Vliet op de piano, Bert Kruis op het orgel, Diana Abspoel op hobo en Elsemarieke den Hartogh op de fluit.

 

Sta stil bij het kruis en luister: Het is volbracht! Zijn roep maakt dat de wereld weet: dat het offer is volbracht, in zijn overwinningskracht.

En wat kan dit lied van Jubilate dan zo heel dichtbij jezelf komen: Als ik een kruis moet dragen, denk dan aan mij…

 

Het was een mooi concert van diepe bewogenheid om het lijden van onze Here Jezus tot een vreugdevol Pasen. Allen goede en gezegende Paasdagen toegewenst.


Kerstconcert 16-12 2023


IKK Kerstconcert 16-12 2023

 

Dit jaar konden we weer een kerstconcert geven, in de Hervormde Kerk te Nieuwpoort. Met ruim 80 koorleden en 4 projectleden hebben we de afgelopen maanden de kerstmuziek ingestudeerd, waar we vooral aan onze ademhaling gewerkt hebben. Maar op deze zaterdagmiddag bij de generale worden de laatste puntjes op de i gezet. Om klokslag half 8 ’s avonds stonden we klaar op ons eigen podium tegenover een goedgevulde kerk met luisteraars van jong tot oud! Het thema van de avond was: “Glorie in de nacht”. Wat een overweldigend nieuws, en wij mogen van deze glorie zingen. De voorzitter Louiza opende met deze woorden de avond. We hebben liederen gezongen

Van Verwachting: Troost nu mijn volk en Waar is de Koning.

Van de Kerstnacht: Kerstnacht boven Bethlehem, Gloria in Exselsis Deo, Glorie in de nacht en Stil in die nacht.

Van Aanbidding: Adoration , Mijn hart Uw Bethlehem, Mijn hart Uw kribbe.

Van Dank: Go tell it on the mountains, Loof de Koning.

En midden in het programma luisterden we naar het mooie lied  Sanctus van Schubert: Heilig ist der Herr. Gezongen door onze 25 mannen van het IKK.

Deze avond werden we muzikaal begeleidt door 4 mooie instrumenten. Kees de Bruin op de piano, Hugo van der Meij op het orgel, Diana Abspoel op de hobo, en Danielle van Laar op de fluit. Zij verzorgenden ook de 2 prachtige muzikale intermezzo’s.

En bij al deze muziek kunnen we niet zonder dirigent: Peter onder jouw leiding hebben we vanavond het kerstevangelie mogen zingen. Mogen de woorden van het lied: “Maak van mijn hart Uw Bethlehem waar u o Jezus welkom bent”! Kerst 2023 voor u zijn.

We kunnen terugzien op een mooi concert.

 


 

Op woensdag 20 december heeft het IKK meegedaan aan de volkskerstzang in Groot-Ammers. Ook het gemengd koor en jeugd koor en kinderkoor uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam zongen mee.

 

 

 

 

 


Zomerconcert in Waal -Langerak op 24 -6 2023


IKK Zomerconcert in Waal -Langerak op 24 -6 2023

 

Als afsluiting van het koorseizoen is het mooi om een zomer concert te geven. En dit jaar was het echt een zomerse avond, bijna tropisch met temperaturen van tegen de 30 graden aan. Alle deuren van de kerk stonden open voor wat verkoeling. Het was ook een bijzondere avond want we hadden deze avond 2 verrassingen. Aller eerst een kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ uit Leerbroek met als dirigent Heleen Aalvanger ( zij heeft afgelopen maanden bij het IKK koor stage gelopen) en het tweede was een project steun voor Menno en Renate in Albanië waar zij via de stichting Operatie Mobilisatie evangelisatie en opbouwwerk doen.

De avond werd om half 8 geopend door de voorzitter Louiza en zei las een stukje voor uit Psalm 105, waarin we horen dat we worden opgeroepen om de Heere te prijzen te aanbidden te vertellen te zingen en te getuigen. Dit mogen we vanavond doen maar dit mogen Renate en Menno ook in hun werk in Albanië doen.

We hebben deze avond afwisselend gezongen, kinderkoor en het IKK koor.

En wat hebben we genoten van de 50 kids die met groot enthousiasme de liederen zongen. Ook het IKK koor was met 70 leden aanwezig en had voor deze avond wat bekende liederen op het programma staan welke we o.l.v. Peter Burger zongen.

En wat een prachtige muzikaal intermezzo was er deze avond, op de piano/orgel Harm Hoeve en op de panfluiten/accordeon Noortje van Middelkoop. Ze improviseerden n.a.v. het lied : Hoe groot zijt gij.

Zelfs de vogels buiten antwoorden op de fluitmuziek van Noortje.

De beamerpresentatie was verzorgd door Carolien en Lineke.

We kunnen terugzien op een fijne, ontspannen maar bovenal een zegenrijke avond, waarin we elkaar de zegen, door middel van het lied ‘De zegenbede’ mochten toezingen voor de komende zomerperiode.

fotografie: Marian de Baat en Janny Huisman

 

 


IKK Passie- en Paasconcert 1-4-2023


Thema: OP WEG NAAR PASEN

 

Op weg naar Meerkerk voor ons concert! Een plaats waar we in ons IKK bestaan nog nooit hebben gezongen. Maar omdat het IKK een echt streekkoor begint te worden, is het heel mooi om ook in een van de plaatsen waar de koorleden vandaan komen een concert te geven.

En wat een verrassing: een prachtige kerk om te zingen en veel ruimte voor de musici. En ook als koor hadden we alle ruimte: mannen mochten op de zitbank gaan staan. De koster en techniekman uit Meerkerk hebben veel werk achter de schermen gedaan.

Met 75 koorleden hebben we deze avond over het lijdens- en opstandingsverhaal mogen zingen.  

Aan deze avond werkten 3 voor ons bekende musici mee: Bert Kruis aan het orgel, Jan Lenselink aan de vleugel en Elsemariek den Hartogh op de fluit. En de lector mocht de inmiddels ervaren Pieter vd Berg zijn. Heel bijzonder en mooi was ook het liturgisch bloemstuk: “De weg naar het kruis” gemaakt door ons koorlid Anneke.

Om half 8 opende voorzitter Louize het concert met gebed en ze gaf ons maar  één vraag mee: Dacht u aan mij, o Heer? Toen u het kruis te dragen nam: was het voor mij o Heer? Alles wat u moest doorstaan, het was voor mij o Heer.

Dank je wel Peter, dat we door jouw manier van dirigeren de muziek vertellend konden zingen en de boodschap konden overbrengen naar de luisteraars.

Er was veel ruimte voor samenzang. Het lied: “Jezus om u lijden groot” werd met zijn 10 coupletten helemaal in de lijn van het verhaal opgenomen. En dat waren ook de teksten van Pieter. Zij vormden een rode draad door het programma.  

Agnus Dei was voor ons stagedirigent Heleen spannend, want zij had dit lied ingestudeerd met ons. Ze heeft het supergoed gedaan!

Na ruim 1,5 uur sloten we het concert af met een danklied: Zoon van God U wil ik danken voor de liefde mij betoond.

Een prachtig Paasconcert “Op weg naar Pasen 2023”

(door Janny H)  

 


IKK Najaarsconcert 12-11 2022


 

IKK Najaarsconcert 12-11 2022

Wat bijzonder dat we na 2 jaren weer een gewoon concert kunnen geven met publiek erbij in de Nieuwpoortse kerk. Er hoefde deze avond geen entree betaald te worden, omdat dit concert gekregen is uit een nalatenschap van een koorlid.

We zongen deze avond 63 koorleden en we hadden zelfs, vanwege ziekte, een nieuwe kooropsteller. Wim het ging je goed af, alles keurig op tijd!

Ook bijzonder op deze avond was dat we een heel nieuw oratorium ingestudeerd hebben in een vrij korte tijd. Het bestuur heeft gekozen voor “Exodus” geschreven door Hans de Ruiter en gecomponeerd door Johan Bredewout. Alle muziek konden we via de website instuderen en natuurlijk ook fysiek op de repetities.

En dan is het ineens zaterdagavond  12 november 19.30 uur. Wat een geweldige opkomst van luisteraars. We openden de avond met samenzang van Psalm 105:1,12,21 uit Weerklank. De voorzitter Louiza opende deze avond met gebed en heette de musici welkom: Ronald IJmker op het orgel, Kees de Bruin op de piano , Elsemarieke den Hartogh op de fluit en Diana Abspoel op de hobo.

Voor het koor en de dirigent was het best spannend zo’n nieuw oratorium zingen.

Lector Pieter van de Berg vertelde eerst over de grote lijnen in dit verhaal, met als rode draad: Heer als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken. Het hele oratorium omvat een tijdsspanne van zeker 100 jaren…We reizen met Mozes mee en we ervaren de spanning tijdens de reis.

We kunnen terugzien op een gezegende avond, waarin we zeker de zorgen, de blijdschap de verwondering die Mozes had door de juiste intonatie in de muziek, konden laten horen als koor.

De avond werd afgesloten met een toekomstlied van de hoop die er mag zijn in welke omstandigheden je leven is: Een toekomst vol van hoop.

(Met dank aan Janny Huisman)

 


Online Kerstconcert 18 december 2021


IKK Kerstconcert  “Vol van hoop” 18-12 2021

 

Na de zomer zijn we vol goede moed begonnen met repeteren op 1,5 meter afstand in de Koningskerk. We waren telkens met een groep van zo’n 60 koorleden. We waren enthousiast: want we hadden naast een ‘goed doel’ concert, 3 kerstconcerten in het vooruitzicht. Maar o, wat heeft Covid 19 de wereld nog in z’n greep, want eind november waren de besmettingen zo hoog dat we nu alleen nog met de QR-code naar binnen konden om te repeteren. En de moed begon in onze schoenen te zakken, komt er nog een kerstconcert? Uiteindelijk bleef alleen ons eigen concert over, maar ook dit moest digitaal worden opgenomen in de Herv. Kerk van Nieuwpoort.

 

En dan is het 11 december, 35 IKK koorleden bleven er over om mee te werken aan dit kerstconcert in Nieuwpoort. Gelukkig werden we ondersteund door 3 bassen en 4 alten.  ’s Morgen om half 8 waren de techniekmannen en Peter al in de kerk en wij als koor mochten om 9 uur met de QR-code naar binnen. Algauw klonken de eerste klanken, en wat was het weer vertrouwd om de koorstemmen te horen zingen met elkaar. Digitaal opnemen betekent ook veel overnieuw zingen, dus vaak zongen we de liederen wel 2 of 3 keer. Erg was dit niet, want het was best koud in de kerk en door te zingen bleef je warm.

Met een kwartiertje pauze hebben we uiteindelijk tot half 1 gezongen.

 

En dan is het ineens 18 december. De avond van de uitzending. Spannend, hoe komt onze boodschap over? Complimenten aan de techniekers en Peter: Wat was het één geheel, woord en beeld. Maar zeker ook bijdragen van Louiza en Elizabeth!

Zo mag de boodschap van kerst klinken juist in deze tijd: Er is hoop.

 

Aan dit concert werkten mee: Elsemarieke den Hartogh op de dwarsfluit , Diana Abspoel op de hobo, Hugo van der Meij op de piano en Gerwin van der Plaats orgel

Techniek: JQ Zwart/ G vd Plaats

Ons koorlid Robert nam de solo voor zijn rekening.

Algehele leiding was in handen van Peter Burger

 

We kunnen terugzien op een bijzondere opnamedag en een prachtig online concert zeker omdat we op 19 december weer een volledige lock- down zijn ingegaan. Dat betekent o.a. geen concerten meer! En geen fysieke kooravonden meer!

Door Janny Huisman

 


IKK online Paasconcert 3-4-2021


IKK online Paasconcert 3-4-2021

 

Net als het Kerstconcert in december 2020 konden we als koor vanwege Covid 19 geen fysiek Paasconcert geven.

Toch heeft onze dirigent weer een oplossing gevonden om het Paas evangelie te vertellen via Youtube aan alle koorleden en aan iedereen die ook ingelogd waren. En dat waren er na een week al meer dan 8500 keer!

 

Op zaterdag 20 maart hebben in totaal 16 koorleden van IKK, Fiducia, Adoramus en Immanuël een hele dag opnamen gemaakt voor het paasconcert in de Hervormde Kerk van Nieuwpoort. Wat was het een feest om weer 4-stemmig te zingen met elkaar. Wat was het een feest om de musici weer live te horen.  Wat was het een feest met de prachtige solo’s van Robert, Francien en Jacomine…en wat was het een feest dat Peter weer kon dirigeren!

Het was eigenlijk zo’n dag als bij opnames maken voor de EO televisie. Heel veel koorleden weten nog wel hoe dat ging….eerst het lied zingen, dan opname en als het niet goed ging nog een opname…Gerwin en zijn collega, de mannen van de technici hadden wel een hele lange dag van ’s morgens half 8 tot ’s avonds half 8.

Na zo’n dag zingen, musiceren, dirigeren en opnamen maken is het heel spannend wat er uitgezonden gaat worden.

Peter zei op de repetitie dat hij er druk mee bezig was in de laatste week. En toen werd het 3 april de Stille zaterdag 20.00 uur…

Wat een prachtig programma is het geworden. Woorden en beelden waren één geheel.

De muziek van André van Vliet en Laura van der Stoep en Diana Abspoel waren zo passend bij deze muziek van lijden en sterven.

Het thema was: De weg weer vrij…De dood heeft niet het laatste woord. Halleluja Hij is opgestaan!

 


zangavond Ede 04-03-2020


Concert Ede 4 maart 2020

 

Op uitnodiging van het Chr. Regiokoor Fiducia mogen we nog een keer het prachtige oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” uitvoeren maar nu in de Oude kerk van Ede.

Op deze mooie, zonnige  woensdagmiddag vertrokken de 2 bussen om kwart voor 4 richting Ede, waar we zonder file net over vijven aankwamen. Even het grote plein oversteken, via de winkelstraat richting de kerk lopen en daar moest ergens de ingang zijn van de kerk?  Nadat we met z’n allen een rondje om de kerk hadden gelopen was daar toch ineens een deurtje open aan de zijkant van de kerk.

Nadat iedereen -135 koorleden- z’n plekje had ingenomen (bedankt kooropstellers!) konden we aan de ruimte wennen met de generale repetitie. Wat een super kerk om hier te zingen. Het zingen gaat hier heel gemakkelijk en de klank komt goed tot zijn recht. 

 

Klokslag 8 uur begonnen we met het concert in een goed gevulde kerk met luisteraars. De opening en sluiting werd gedaan door de voorzitter van Fiducia dhr. Coen van Klinken. Hij noemde ons zelfs IKK- koorvrienden, en dat is zeker op zijn plaats want we hebben al vele keren samen gezongen.

We openden de avond met het zingen van een aantal bekende nummers zoals The Majesty, Ik zal er zijn , It is well with my soul en Welkom thuis en Psalm 98:1 en 4 werd als samenzang gezongen.

 

Bekende en goede musici begeleiden ons op orgel, piano, trompet en fluit: André van Vliet, Jan Lenselink, Arjan en Edith Post en Erica Vogel. De algehele leiding was in handen van onze dirigent Peter Burger. Hij is ook de dirigent van Fiducia.

 

Het oratorium van Johan Bredewout kenmerkt zicht door het contrast van het oude en nieuwe Jeruzalem. “Amen kom, Heer Jezus kom” is het antwoord dat we verlangend in geloof mogen belijden.

We kunnen terug zien op een gezegende avond waarin we zelf en de luisteraar bemoedigd werden door muziek en zang.

 

 

 


Kerstconcert 14-12-2019


IKK Kerstconcert op zaterdag 14-12-2019.

 

Hagel en een stormachtige wind waaiden op deze zaterdag over de polders van de Alblasserwaard. Maar dat was gelukkig zaterdagavond niet te merken: veel luisteraars vonden hun weg naar de Bethelkerk in Waal. Ze kregen ruim 1,5 uur prachtige, warme klanken van 100  IKK koorleden, het mannen IKK en 2 IKK-solisten Robert Molenaar en Jan van Harten en een 3-tal musici nl. André van Vliet op een ingehuurd orgel, Hugo van der Meij op de piano en Dorette Lagendijk op de fluit.

 

Bij de opening stond Heleen een moment stil bij het onverwachte overlijden van een koorlid dat 53 jaar lid is geweest van het IKK. We mochten de boodschap brengen met het eerste lied ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’.

Heleen had hierna een korte overdenking over het thema: “Mijn hart, uw kribbe”. Wat kan ik Hem geven? Alleen mijn hart!! Van uit het hart zongen we als koor de volgende liederen: Op een nacht bij Bethlehem, Gloria Intrada, Licht en Leven, Eeuwen geleden, Mijn hart uw kribbe, Son of Mary, Nog altijd wordt verteld, Jacob’s Ladder, en God gaf ons Zijn Zoon. Het mannen IKK zong het bekende Stille nacht en Eer zij God in onze dagen met Jan als solist. Robert zong bij een aantal nrs van het hele koor en What can I give Him.

Fijn dat we als IKK koor en ieder met zijn talenten aan dit mooie concert hebben bijgedragen.

Natuurlijk kan dit niet zonder dirigent en we zijn Peter dankbaar dat hij ook dit concert de liederen in een mooie lijn heeft neergezet, zodat wij samen met Peter de luisteraars de rijke boodschap van Kerst mochten meegeven.

We danken Inge voor het maken van de beamerpresentatie en Peter en Corné voor de techniek.

 

‘Laat het elke dag weer kerstfeest zijn, in vreugde en in smart’ is een stukje tekst van een lied wat we deze avond zongen, maar wat op deze zaterdag voor vele koorleden werkelijkheid was: vreugde en smart.

In vreugde: want verschillende koorleden vierden een jubileum.

In smart: deze week was er het plotseling overlijden van een trouw koorlid. Dan komt het kerstconcert voor ons als koor in een ander daglicht te staan.

We nemen de woorden die we deze avond gezongen hebben als troostrijke en blijde boodschap mee in ons hart en in ons leven.

“O louter mij Heer, maak mij rein, en laat mijn hart de kribbe zijn, waar U een plaats in hebt gekregen.”Bekijk de beamerpresentatie

 


Najaarsconcert 11-10-2019 in Gorinchem


KK concert “Het Nieuw Jeruzalem” op vrijdag 11-10 2019

 

In de grote kerk van Gorinchem was heIt deurtje aan de Zustersteeg al vroeg open op deze vrijdag, maar door de vele files onderweg en ook in de stad Gorinchem waren de meeste koorleden te laat voor de repetitie.

Naast de eigen ruim 100 koorleden was er ook een gastkoor uitgenodigd en wel het Chr. Regio koor Fiducia uit Ede. Zij waren met ong. 55 leden aanwezig. Voor ons is dit geen onbekend koor want ook dit koor heeft Peter Burger als dirigent. Fijn om samen dit concert te geven in Gorinchem. Hier was ruim plaats voor 160 koorleden; allemaal in het zwart gekleed en de dames een rode roos en de heren een rode stropdas.  Het was bij de repetitie even aan elkaar wennen maar ook aan de akoestiek van deze kerk..en die was wel heel anders dan in Nieuwpoort. Het kostte voor iedereen veel energie om te zingen, en daarbij kwam er ook nog bij dat het een lang concert was met veel staan…

Na het inzingen even een pauze met koffie en klokslag 20.00 uur stonden we er helemaal klaar voor met een mooi gevulde kerk van luisteraars. En niet alleen wij, ook de bekende musici is altijd een feest om naar te luisteren met hun prachtige begeleiding. Deze avond waren aanwezig: André van Vliet op het orgel, Johan Bredewout op de piano en Arjan en Edith Post met hun verschillende trompetten en Elsemarieke den Hartogh op de fluit. Onze voorzitter Louiza opende de avond met een welkom en gebed. De beide koren zongen eerst bekende liederen zoals: The Majesty, Ik zal er zijn en It is well with my soul en welkom Thuis . Louiza gaf een inleiding op het oratorium : Het Nieuw Jeruzalem gecomponeerd door Johan Bredewout gaat over het verlangen van de gelovigen, die vertrouwend op Gods woord, uitzien naar het nieuw Jeruzalem.

In 16 delen zongen we van het aards Jeruzalem naar de dag van het oordeel tot het nieuw Jeruzalem welke uit de hemel zal neerdalen.

De bijbelteksten werden door ds. Henco Lopers met de juiste intentie voorgelezen.

En een concert kan niet zonder een dirigent. Dank Peter voor dit mooie oratorium wat we o.l.v. jouw mochten leren zingen.

Om 22.00 uur werd dit concert door Louiza afgesloten met een gedicht van Sela  en zongen we het prachtige slotlied: Wat een vreugde zal dat wezen, straks  vereend te zijn met Hem, in de stad met paar’len poorten, in het nieuw Jeruzalem.

Met dank aan Marian de Baat - Janny Huisman en Coen Klinken voor de foto's

 

 

 

 


ZOMER ZANGAVOND 2019


IKK ZOMERZANGAVOND 22-6 2019

 

Wat een mooie zomerse dag was het op deze zaterdag.

We waren al vroeg in de avond in de hervormde kerk van Nieuwpoort voor de generale repetitie.

Het inzingen kon nog met blote armen en zonder jasje…maar voor het concert kleden we ons zoals afgesproken in het zwart en dit keer met een rode roos en rode stropdas.

Om 20.00 uur opende Louiza van den Berg onze nieuwe voorzitter de avond met gebed, nadat we het lied “ Ik ben die Ik ben” van Sela hadden gezongen.

Ik ben en Ik zal er altijd zijn, de JHWH mag elke dag je houvast in het leven zijn.

De vele luisteraars konden genieten van nummers van het IKK zoals I Believe, Psalm 122, Redeemer of mij heart, Ik zocht mijn Heer, It is well with my soul.

We werden deze avond voor het eerst begeleid door voor ons onbekende musici: Hugo van der Meij en Hendrik van Veen. Zij speelden afwisselend op het orgel, synthesizers en op de piano.

Ze lieten ons heel mooie muziek horen zoals The Rose, My heart will go on, Halleluja van Leonard Cohen, Windmills of your heart van Louis van Dijk. En plotseling kwam daar ook nog een accordeon tevoorschijn waar Hendrik een meezing lied op speelde.

Natuurlijk mag ook onze dirigent Peter Burger een compliment ontvangen.

Het was fijn om samen met hem te zingen.

Robert Molenaar onze koorsolist nam weer enkele solo stukjes voor zijn rekening. Dank je Robert, we genieten van je prachtige stem.

Zowel Peter als de musici vertelden tussendoor waar de liederen ontstaan zijn en wat hun betekenis is.

De avond werd afgesloten door Heleen Sikma met een gedicht en dankwoorden. We mochten een rijke boodschap met en voor elkaar zingen.

 

Ga met God en Hij zal met u zijn ook in de weken dat we elkaar als koor niet ontmoeten. Hij is u nabij op al uw wegen, met zijn troost en met zijn zegen. Ga met God:  tijdens uw vakantie of als u thuis blijft.

De beamer presentatie was gemaakt door Inge en werd gepresenteerd door dochter Eline.


 

Bekijk hier de beamer presentatie

 


Doelen concert Passie Pasen 13-04-2019


Doelenconcert 13-4 2019

 

Voor de derde keer geeft dirigent Peter Burger met zijn koren Adoramus uit Hazerswoude, Immanuel uit Katwijk en Fiducia uit Ede en Adonai uit Waddinxveen en wij als IKK-ers een concert in de Doelen. De eerste keer was het thema: Schepping en Herschepping (2013), de tweede keer was het thema: Jozef (2016) en nu was ons thema: “De weg weer vrij”. Liederen rond Passie en Pasen.

We hebben vanaf januari gerepeteerd met vooral liederen gecomponeerd door Andre van Vliet uit het oratorium ”Tot leven geroepen.”

 

Zaterdag morgen stonden de bussen 9 uur klaar om met 110 IKK-ers te vertrekken naar Rotterdam. Het was koud en naast zonneschijn hadden we deze dag ook hagel en sneeuw. Maar binnen in de Doelen was daar weinig van te merken. Na een kop koffie komt altijd de grote klus: opstellen in de goede rij en bij de juiste deuropening. Dank aan de kooropstellers om 420 koorleden ieder zijn plekje te geven.

De repetitie ging vrij vlot , we wisten waar knelpuntjes zaten, en alle aantekeningen die Peter tijdens de repetities had gezegd hadden we toch opgeschreven??? Dus was het een kwestie muziek even nakijken en verder de ogen op de dirigent gericht. En met SPANNING…

 

Tijdens de lunch stroomde de Doelen vol met bezoekers: ruim 1100.

Altijd weer een mooi gezicht om voor zoveel mensen van 4 tot ruim 90 jaar de boodschap van Gods genade te mogen doorgeven.

 

Om 14.00 uur opende Jacco van Delden, spreker namens Kerk in Actie, de middag met een prachtige oproep: laat de muziek door u oren naar uw  hart stromen. Hij sprak de verbindende tekstentussen de liederen zodat de lijn van vernedering naar verhoging hoorbaar was door tekst en lied.

 

Prachtige liederen volgden elkaar op o.a In de bovenzaal, Ga maar naar Gethsemané, In die hof die donkere hof, De hand die eens mijn leven vormde, Sta stil bij het kruis en luister.

Na de pauze waarin we elkaar konden ontmoeten zongen we vooral liederen van de breuk die hersteld is door Gods Zoon. De weg is weer vrij, God roept u! Hij is sterker dan de dood…

 

Het mannen ensemble Cantare uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet heeft meegewerkt aan ons programma: o.a Verberg mij nu en het lied Een woord een hoop een Heer waren prachtige liederen van geloof en vertrouwen in Hem en eenheid in Hem

 

Met alle koren zongen we het finale lied Ik zocht mijn Heer …Waar eens zijn grafsteen heeft gestaan, daar kondigt hij het LEVEN aan.

 

We werden begeleid door fantastische musici: strijkers groep van Laura van der Stoep en verder waren het voor ons bekende musici: André van Vliet, Jan Lenselink, Mark Wester, Elsemarieke den Hartogh en Diana Abspoel en Arjan en Edith Post.

 

Deze middag konden we 115 donateurs overhandigen aan Kerk in Actie.

 

We kunnen terug zien op een bijzonder en indrukwekkend concert.
 

boodschap van lijden en sterven naar opstanding en leven mochten we doorgeven aan de luisteraar. Ja wij danken U voor deze genade o Heer!


 

 

 

 


Woord en Daad zangavond Alblasserdam 18-01-2019


Woord en Daad zangavond, IKK en The Martin Mans Formation.

Alblasserdam 18 januari 2019

 

Een grote en een kleine bus stonden om 17.00 uur voor ons klaar bij de Spar in Nieuwpoort. Na een korte rit werden we afgezet bij de Grote kerk in Alblasserdam. Het was binnen behaaglijk warm zodat de jassen uit konden. Cees gaf ons allemaal een plekje zodat we al snel aan het inzingen konden beginnen. Dit verliep zoals gebruikelijk niet vanzelf. Nog een inzetje, nog een inzetje, goed kijken, opletten allemaal, enz. enz. Maar het kwam allemaal goed. Iedereen stond weer op scherp voor we aan de koffie gingen in de kelder van de kerk. We zongen deze avond samen met The Martin Mans Formation. Zij openden de avond met het lied: Vol van Uw licht. Heleen opende de avond met het lezen van Psalm 84 en ging ons voor in gebed. Als samenzang zongen we psalm 138 het eerste vers.

Als eerste blokje zong het IKK de liederen: a)The Majesty, b)Psalm 84, c)Psalm 122. Na een instrumentaal intermezzo zong The Martin Mans Formation: a)I’Il wish I had given Him more, b)Denk aan mij, c)We are marching, d)Als het leven soms pijn doet, e)I’m feeling fine. Tijdens de samenzang van Psalm 93 werd er gecollecteerd voor noodhulp aan Indonesië. Het IKK zong in het tweede blokje: a)“k Blijf Hem prijzen in mijn lied, b)Al wat adem heeft, c)I believe. Waarna we weer konden genieten van een muzikale onderbreking van piano en orgel. Daarna was het weer de beurt van The Martin Mans Formation. Zij zongen: a)Halleluja, b)Kind van mij, c)Stil, mijn ziel, wees stil, d)Verberg mij nu, e)God and God alone, f)The rhythem of live. Na de samenzang van Gezang 280:1en2 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen) sloot Heleen de avond af met een gedicht en zongen we als afsluiting gezamenlijk het prachtige lied In His love. We kunnen terug kijken op een mooie zangavond (ondanks dat er “maar” ongeveer 60/70 toeschouwers waren) met muzikale begeleiding van Jan Rozendaal op het orgel en Hugo van der Meij op de piano. 

De collecte voor Woord en Daad bracht het mooie bedrag van €535,00 op.Korte Agenda


maandag 26 augustus -

maandag 9 september - Langerak

zaterdag 30 november - Nieuwpoort

Volledige agenda