Algemene info


Het doel van ons koor is om zingend Gods Woorden te vertolken aan de luisteraar.

Dit mogen we doen met psalmen, gezangen, nieuwe liederen en oratoria van o.a. Johan Bredewout. Met onze liederen willen we zingen tot eer van onze God.

 

Zingen is goed voor je lichaam en je geest. Vaak kun je in zingen bepaalde emoties kwijt; zowel in blijdschap als in verdriet. Als je het niet zeggen kunt, zing het dan maar.

Muziek en teksten worden daarom zorgvuldig geselecteerd, juist ook, als het gaat om de inhoud.

 

Koorklank en verstaanbaarheid zijn belangrijke punten waar wekelijks aan gewerkt wordt.

De dirigent probeert tijdens de repetitie altijd een beetje het midden te zoeken tussen hard werken en een stuk ontspanning en ontmoeting.

 

Het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort- Langerak is volop in beweging met ontplooien van activiteiten en verzorgen van waardevolle concerten.

 

ZINGEN is een  PRACHTIGE HOBBY           en           ZINGEN is 2x BIDDEN

 

Voor vragen :

secretariaat@ikknieuwpoort-langerak.nl

of:   Secretariaat IKK

p.a. Twaalfhoevenseweg 3

         4231VB Meerkerk

 

 Korte Agenda


maandag 26 augustus -

maandag 9 september - Langerak

zaterdag 30 november - Nieuwpoort

Volledige agenda